Ungdom 12-15 år kan no få koronavksine. 
Vinje brukar vaksina frå Pfizer.

Dei som har fylt 12 år i 2009-kullet er inkludert no, resten får etter kvart som dei fyller år.

Det er ein føresetnad med samtykke frå båe føresette. Det vil bli eit samarbeid med skulen om å innhente dette.

Oppstart er tenkt i neste veke( veke 36). Meir informasjon kjem