I samsvar med §12-8 i plan- og bygningslova startar Statens vegvesen opp
arbeidet med reguleringsplanarbeid for ny veg ved Sveivesvingen. 

Frist for innspel 3. januar 2022.

Dokument i saka

Referat frå oppstartsmøte 22.11.21