Vinjevegen 1443, 3890 Vinje

Festsalen
Blir brukt til større møter, kurs, festar, teater, utstillingar m.m 
Sitjeplassar: 150
Utan sitjeplassar: 165 
Ved bruk av bord: 120 

Matsalen
Blir brukt til møter, kurs, konfirmasjonar m.m. 
Plassar: 70

Informasjon om leige av lokale finn du her