Vinje har no busett 11 familiar frå Ukraina. Me ventar fleire framover og treng bustadar i Haukeli/Edland og Rauland.

Me treng bustadar med 1-3 soverom og helst i gangavstand til skule og barnehage.

Dersom du tidlegare ikkje har meldt i frå til kommunen om at du har bustad til leige, kan du ta kontakt med bustadkonsulent Ann-Kristin Egge på tlf 91 39 90 02 eller send e-post til postmottak@vinje.kommune.no