MenySeparator
Postmottak
MenySeparator
Twitter
MenySeparator
Facebook
MenySeparator
MenySeparator
MenySeparator
Skriftstørrelse:A A A?
Endre skriftsstørrelsen på siden ved å velge en av de 3 forhåndsvalgte størrelsene.

Du kan også bruke vanlig zoom funksjon i din nettleser ved å holde ctrl-tasten nede samtidig som du trykker + eller -
MenySeparator
Aktuelt
22.04.2014
Sjølvmelding
Sjølvmeldinga for 2013 er klar. Saman med sjølvmeldinga ligg ei førebels utrekning av skattar og avgifter for 2013.


22.04.2014
Asfalt
Brøyting og strøing av kommunale vegar og plassar i Vinje kommune 2014/2015 - 2018/2019.
Frist for levering av anbod er måndag 5. mai kl 12.00.
15.04.2014
Jan Myrekrok
I møtet 10.4.14 tilsette Vinje kommunestyre samrøystes Jan Myrekrok som ny rådmann i Vinje kommune frå 1.9.14.
11.04.2014
Legeundersøking
Kommunestyret har vedteki å leggje om driftsmodellen for legetenestene i Vinje.
Lokaldemokrati
Hendelser
Kva skjer?