Sportsfiske/isfiske Berunuten vest

Dagskort kr 75
Vekekort kr 200
Årskort kr 350

Garnfiske Berunuten vest

Vekekort kr 200 pr 10 dobber / 5 dobber utanbygds
Årskort kr 1000 pr 10 dobber (+ pant kr 200) / 5 dobber utanbygds

Årskortet gjeld også som kort for sports-/isfiske

 

Storviltjakt Berunuten vest (berre innanbygds)

Elg - kalvkr 2 000
Elg - ungdyrkr 3 500
Elg - vaksenkr 6 000
Villrein - vaksen bukkkr 3 000
Prisane er inklusive fellingsavgift 
Framandkortkr 500
Gjestejegarar (gjeld ikkje Rauland statsalmenning)kr 500

Straffegebyr, mangel på innlevert CWD prøve kr 3 000,-

Småviltjakt

Vekekort inkl. overnatting på hyttene kr 5 000

Overnatting hytter Berunuten vest

Overnatting pr natt kr 200
Innom for rasting kr 50

Barn under 16 år gratis - gjeld innanbygds og utanbygds.

Dersom brukarar av eigedomen ikkje gjer opp for seg, vert det fakturert eit straffegebyr på 3 x det aktuelle gebyret.

IBAN: NO3127170700037 BIC: DNBANOKKXXX
Du kan betale med Vipps: 108933 - Berunuten hytteleige, 109950 Berunuten fiske. Skriv i merknadsfeltet kva betalinga gjeld.