Har du ein privat vassbrønn som treng å fyllast. Det kan kommunen hjelpe til med. Tenesta er gratis.

Ta kontakt med:

Prosjekt- og beredskapsleiar
Odd Martin Nystog,
Telefon 94 13 71 39
E-post: omnystog@vinje.kommune.no