Lag i Vinje kommune trenar gratis i idrettshallen. 
Tinging av fast treningstid for eit år om gangen. Utlysning med søknadsfrist kvar vår.
Fast bruk av hallen fylgjer skuleåret og aktivitet i regi av idrettslaga har fyrsterett på bruken.
Skulen disponerar hallen på dagtid i skuletida.

Idrettshallen
Storleik: 44m x 22m
Oppmerkt til: 2 basketballbanar, handballbane, 3 volleyballbanar
Tribune
1 skiljevegg
Garderobar: 2 dame og 2 herre

Spinningrom - 2. etg.
15 spinningsyklar
1 instruktørsykkel
Areal: 84 m2

Treningssal 2. etg.
Blir brukt til div trening, dans m.m.
Speglar på den eine veggen
Areal: 97m2

Informasjon om tinging finn du her