Vassregion Vestfold og Telemark består av ti vassområder, og dekkjer vassdraga Numedalslågen, Skiens- Farris-, Auli- og Kragerøvassdraget og tilhøyrande kystområder fordelt på ti vassområder (sjå kartet under). Vassregionen strekkjer seg frå Hardangervidda i nord til Oslofjorden i søraust.

Vassregionen er organisert med ein politisk styringsgruppe, arbeidsutval og referansegruppe. Vidare er dei ti vassområda organisert med eigne styrings- og arbeidsgrupper i tillegg til at det er tilsett eigen vassområdekoordinator. Vestfold og Telemark fylkeskommune er vassregionmyndighet og er ansvarleg den regional vassforvaltningsplanen. Vassforvaltningsplanen syner kva som er miljømåla for åra 2022-2027 for å sikre heilskapleg beskyttelse og bærekraftig bruk av vatnet, og kva tiltak som føreslås for å beskytte, forbetre og rette opp att vassmiljøet for å nå måla som er satt.

Klikk her for å sjå den regionale planen

Vinje kommune er knytt til følgjande vassområder i Vestfold og Telemark vassregion

  • Tokke-Vinje vassområde
  • Aust-Telemark vassområde
  • Midt-Telemark vassområde

Vidare har Vinje kommune mindre areal innanfor dessa

  • Ryfylke vassområde i Rogaland vassregion
  • Otra vassområde i Agder vassregion

Vassforvaltning.png

 

Link til Vann-Nett (tilstand/kvalitet på alle vatn og vassdrag)

Link til VannPortalen (planar, informasjon mm)