Tobakksalsregisteret

Alle som sel tobakksvarer skal vera registrert i tobakksalsregisteret og betale ei tilsynsavgift. 
Lenke til registrering på Helsedirektoratet sine nettsider