Tobakksalsregisteret

Alle som sel tobakksvarer skal vera registrert i tobakksalsregisteret og betale ei tilsynsavgift. Registrering skal gjerast på Helsedirektoratet sine sider.