Målsetting

Barneteamet skal gjennom rettleiing hjelpe foreldre til å skape trygge rammer for barns oppvekst og utvikling.

Aktuelle problemstillingar kan vere:

 

  • Sped- og småbarn utviklar seg i tett samspel med foreldre sine. Tidleg hjelp er god hjelp.
  • Bekymringar i svangerskapet. Nyfødte - kontakt mellom foreldre og barn, fødselsdepresjon, barn som ikkje vil gå i barnehage, barn som strevar sosialt, engstelege barn, åtferd, grensesetting med meir.
  • Barn og ungdom som ikkje vil på skulen, som strevar sosialt, er engstelege, opplever sorg, kriser, familieproblem, psykisk og fysisk sjukdom i familien, trivsel, venskap, mobbing, tristhet, bekymringar, kropp, seksualitet, med meir.
  • Samlivsbrot og vanskelege familiesituasjonar kan vere utfordrande for både vaksne, barn og ungdom og påverkar alle partar. Kva hjelp kan vere nyttig for den enkelte ?

Korleis kontakte Barneteamet

Både føresette og fagpersonar i kommunen kan ta initiativ til å be om tid i barneteamet.
Dersom du ynskjer hjelp, ta kontakt med barnehage, skule helsestasjon, skulehelseteneste, psykisk helse for barn og unge eller fysioterapeut

Teieplikt/samtykke

Alle som er med i Barneteamet har teieplikt.