MånadDatoar
AugustBarnehage- og skulestart: måndag 21. august.

Planleggingsdagar skule: 15., 16., 17., og 18. august.
Planleggingsdagar SFO: 16., 17. og 18. august.
Planleggingsdagar barnehage: 17., og 18. august.
September 
OktoberHaustferie: veke 41 (9.-13. oktober).
November 
DesemberSiste skuledag før jol: torsdag 21. desember.
JanuarFyrste skuledag etter nyttår torsdag 4. januar. 
Planleggingsdag barnehage: tysdag 2. januar.
SFO er ope 2. januar. Skule og SFO har planleggingsdag 3. januar
FebruarVinterferie veke 8 (19.-23. februar).
MarsPåskeferie 25. mars - 1. april.
Planleggingsdag barnehage: ikkje fastsatt dato endå.
AprilFri 2. påskedag (1. april).
Mai

Offentlege fridagar: 

  • Onsdag 1. mai.
  • Kristi himmelfartsdag torsdag 9. mai.
  • Fredag 17. mai. 
  • 2. pinsedag måndag 20. mai.

Planleggingsdag skule, SFO og barnehage fredag 10. mai.

JuniSiste skuledag: fredag 21. juni.
JuliBarnehagen har sommarstengt veke 29 og 30 (ikkje Rauland barnehage).
Om du treng anna tilbod må du søkje om dette.