Månad Datoar
August Barnehage- og skulestart onsdag 17. august 

Planleggingsdagar skule 11., 12., 15., og 16. august
Planleggingsdagar SFO 12., 15. og 16. august
Planleggingsdagar barnehage 12., 15. og 16. august
September  
Oktober

Haustferie veke 41 (10.-14. oktober)

Planleggingsdag barnehage veke 43 (ikkje datofesta)

November  
Desember

Siste skuledag før jol: 

  • torsdag 22. desember
Januar

Fyrste skuledag etter jol: 

  • tysdag 3. januar 

Planleggingsdag skule / SFO / barnehage måndag 2. januar 

Februar Vinterferie veke 8 (20.-24. februar)
Mars  
April Påskeferie 3.-10. april
Mai

Offentlege fridagar: 

  • måndag 1. mai
  • onsdag 17. mai
  • Kristi himmelfartsdag torsdag 18. mai 
  • 2. pinsedag måndag 29. mai

Planleggingsdag skule, SFO og barnehage fredag 19. mai

Juni

Siste skuledag: 

  • fredag 16. juni
Juli

Barnehagen har sommarstengt veke 29 og 30 (ikkje Rauland barnehage).

Om du treng anna tilbod må du søkje om dette.