• 12,5 meters basseng
  • ​Tre symjebanar
  • Badstoger

Her er ikkje kortautomat. 
Du kan betale med kontantar eller vipps. 
Du skal helst tinge og kjøpe billett på førehand på vinjenett.no

Sesong- og årskort må du betale via vinjenett.no, vipps eller på bankkonto 2717 07 00037. Merk med namn og sesong.
Vippsnr. finn du saman med prisar. Det er felles kort for dei tre symjehallane. 

Symjehallane er stengde om sommaren.