Ingen av symjehallane har kortautomat. Du kan betale med kontantar eller vipps. 

Sesong- og årskort må du betale med vipps eller inn på bankkonto 2717 07 00037. Merk med namn og sesong. Det er felles kort for dei tre symjehallane. 

Symjehallane er stengde om sommaren.