Veit du namnet på reguleringsplanen, finn du reguleringsplanen og føresegner i Vinje kommune sitt arealplanarkiv.
Dette arkivet gjev innsyn i korleis areala i kommunen blir nytta.

Alle saksdokumenta er tilgjengelege i planregisteret, slik at du treng ikkje be om innsyn.

Trykk her for å koma til planregisteret