Digipost

Har du Digipost må du sjølv logge inn og velje kva for varsling du vil ha ved mottak av post.

efaktura

eFaktura opprettar du i nettbanken din med kundenummeret som står på fakturaen.

Papir i postkassa

Du får faktura med post om du ikkje har oppretta Digipost eller eFaktura.

EHF-faktura

Send oss organisasjonsnummeret om de ynskjer dette.

Innbetaling utan kidnr

Skal du til dømes betale for jakt, fiske eller overnatting i Berunuten, eller til Frisklivet brukar du kontonr 2717 07 00037, og merkar innbetalinga med namn og kva det gjeld. Du kan også bruke Vipps. 

Vipps

Hugs å skrive i merknadsfeltet kva betalinga gjeld.

Friskliv sesongkort    108935
Friskliv drop in           122574

Symjehall Rauland    122615
Symjehall Åmot         122614
Symjehall Edland       122621

Berunuten fiske         109950
Berunuten hytter      108933

Vinjehuset kiosk       109362
Vinjehuset billett       108218

Forfallsdato på kommunale fakturaer

  • Kommunen sender ut fakturaer ei gong i månaden (rundt den 20.) med forfall den 20. månaden etter.
  • Årleg kommunale avgifter (renovasjon, feiing/tilsyn, vatn og avløp) blir sendt ut fire gonger i året.
    Forfallsdato på desse er: 20. mars, 20. juni, 20. september og 20. desember.