Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Velkomen til nye nettsider:

For å kunne sjå og nytte desse sidene best mogleg anbefalar me at du brukar til dømes Chrome, Firefox eller Edge som nettlesar. 

Vakttelefonar

Legevakt (døgnopen telefon): 116 117

Vatn og avløp: 913 62 400

Politiet: 02800​

Viltpåkøyrsel: 02800

Spørsmål om bålbrenning o.l: 958 95 639

Barnevernvakta: 900 53 304

Alarmtelefon for barn og unge: 116 111

Krisesenteret i Telemark: 35 50 38 00

Jordmorvakt: 35 02 16 24

 

Nødnummer:

Brann:110

Politi: 112

Ambulanse: 113