eDialog

Med eDialog kan du trygt sende oss brev og dokument elektronisk sjølv om dei inneheld sensitiv informasjon.

Fordelane med eDialog er fleire:

  • Du sender informasjon gjennom ein sikker kanal
  • Det gjev ein sikker identifikasjon av avsendar
  • Innsendt informasjon blir sendt rett i sak/arkivsystemet

Me anbefalar deg difor å bruke eDialog ved sending av dokument til kommunen, også når innhaldet ikkje er sensitivt.
For å bruke tenesta, må du logge på/autentisere deg ved hjelp av ID-porten.

Her finn du lenke til eDialog

Du skal ikkje nytte eDialog når me har elektroniske skjema som passar til formålet, til dømes søknad om plass i barnehage, sfo, kulturskule, søknad på stilling osv.

E-post kan fortsatt nyttast for enkle spørsmål.

Ordførar og Rådmenn

Ordførar
Jon Rikard Kleven
35 06 23 06/ 90 97 01 43
jon.rikard.kleven@vinje.kommune.no
Rådmann
Jan Myrekrok
35 06 23 02/ 99 63 76 76
jan.myrekrok@vinje.kommune.no
Assisterande rådmann
Anders Sandvik
35 06 23 03/ 95 40 75 93
anders.sandvik@vinje.kommune.no

Beredskapskoordinator

Odd Martin Kasland Nystog94 13 71 39
odd.martin.nystog@vinje.kommune.no

Integreringstenesta

Mia Marielle Ciccone 90 25 13 88
mia.marielle.ciccone@vinje.kommune.no
Synne Aasland 99 24 66 47
synne.aasland@vinje.kommune.no
Kidane Awalon 94 47 14 03
kidane.tuun.awalon@vinje.kommune.no
Andrea Keil-Hovden 47 66 41 99
andrea.keil.hovden@vinje.kommune.no
 

 

Organisasjon og Innovasjon

Organisasjonssjef
Margit Elise Karlsen
90 52 62 82
margit.elise.karlsen@vinje.kommune.no
Arkivleiar
 
 
Administrasjonssekretær
Reidun Lofthus
35 06 23 30/91 81 09 02
reidun.lofthus@vinje.kommune.no
Personalrådgjevar og personvernombod
Eva Ljostad Vistad
91 99 85 05
eva.vistad@vinje.kommune.no
Personalrådgjevar
Knut Seltveit
35 06 23 32/48 14 48 15
knut.seltveit@vinje.kommune.no
Rådgjevar HMS
Tone Hild Sørland Lyslid
35 06 23 37/ 95 88 42 20
tone.lyslid@vinje.kommune.no

Helse og Meistring

Kommunalsjef
Kari Dalen
47 89 47 10
kari.dalen@vinje.kommune.no
Kommuneoverlege og smittevernansvarleg,
Marius Opsahl
35 06 25 00
postmottak@vinje.kommune.no
Økonomirådgjevar
Christine Graneng
35 06 25 35/ 90 96 13 00
christine.graneng@vinje.kommune.no
Konsulent
Margot Bruleite
35 06 25 42/97 16 91 75
margot.bruleite@vinje.kommune.no
Konsulent
Ragnhild Haugarne Ringhus
35 06 25 94/40 90 36 60
ragnhild.ringhus@vinje.kommune.no
Personalrådgjevar,
Anne Ragnhild Øverbø
90 66 52 62
anne.ragnhild.overbo@vinje.kommune.no
Fagrådgjevar,
Anne Marie T. Loftsgarden
97 73 12 93
anne.marie.loftsgarden@vinje.kommune.no
Koordinerings- og tildelingskotoret
Avdelingsleiar
Mona Haugen
47 62 96 31
mona.haugen@vinje.kommune.no
Kontor  35 06 25 54/46 88 43 16
Bustadkonsulent
Ann-Kristin Egge
91 39 90 02
ann-kristin.egge@vinje.kommune.no
Demenskoordinator
Marianne Eriksen
90 91 44 69
marianne.eriksen@vinje.kommune.no

Helse og førebygging

Verksemdsleiar
Lill Iren Djuve
90 28 32 78
lill.iren.djuve@vinje.kommune.no
Legekontor/Legevakt
Avdelingsleiar
Kenneth Haugland
91 86 44 95
kenneth.haugland@vinje.kommune.no
Vinje legekontor/legevakt 35 06 25 00/116 117
Rauland legekontor 35 06 27 30
Edland legekontor 35 06 21 40
Fysio- og ergoterapi
Avdelingsleiar
Elisabet S. Haagensen
40 90 36 66
elisabet.s.haagensen@vinje.kommune.no
Fysioterapeut/frisklivleiar
Trygve Oterhals Myklebust
90 28 97 47
trygveoterhals.myklebust@vinje.kommune.no
Fysioterapeut
Anne Thielecke
91 35 07 26
anne.thielecke@vinje.kommune.no
Fysioterapeut  - privat
Marit Vestgård
45 23 08 44
Fysioterapeut  - privat
Nils Albert Aamand
47 41 44 89
Fysioterapeut - privat
Marit Svenning Berg
95 55 34 49
Ergoterapeut
Johanne Liebig-Larsen
40 91 78 98
johanne.liebig-larsen@vinje.kommune.no
Ergoterapeut
Elisabeth Tveiten Øya
90 40 59 97
elisabethtveiten.oya@vinje.kommune.no
Helsestasjon og skulehelseteneste
Helsesjukepleiar-fagleiar
Birgitte Yndesdal
46 91 65 52
birgitte.yndesdal@vinje.kommune.no
Helsesjukepleiar 
Bibbi Tveito
95 82 00 15
birgit.tveito@vinje.kommune.no
Helsesjukepleiar
Tove haugen
91 71 90 34
tove.haugen@vinje.kommune.no
Helsesjukepleair
Grete Bach Skomsvoll
40 91 59 52
grete.bach.skomsvoll@vinje.kommune.no
Helsesjukepleiar
Signe Bråstøyl
90 65 30 31
signe.braastoyl@vinje.kommune.no
Jordmorsamarbeid i Vest-Telemark
Jordmorvakt 35 02 16 24
Jordmor 
Helene Mølster Byggland
40 90 77 94

Tenester for personar med særlege behov

Verksemdsleiar
Carsten Hald
90 93 70 93
carsten.hald@vinje.kommune.no
Svingen og Reini bufellesskap
Avdelingsleiar
Raymond Daniel Rydland
 
Døgnbemanna telefon på Svingen 90 59 97 49/40 90 77 85
Psykisk helse og rus
Avdelingsleiar
Lena Renate Eilefstjønn
91 24 33 86
lena.eilefstjonn@vinje.kommune.no
Psykolog
Marika Claus
90 15 20 47
marika.claus@vinje.kommune.no
Ruskonsulent
Thomas Østvedt Skjellaug
91 10 69 63
ruskonsulent@vinje.kommune.no
Bruli - telefontid 08.00 - 21.30 95 81 63 60
Rask Psykisk Helsehjelp Vest-Telemark 90 67 01 30
rph@vest-telemark.no

Sjukeheim og heimetenester

Institusjonstenester - Vinje sjukeheim
Verksemdsleiar
Baiba Sheine
95 30 56 41
baiba.sheine@vinje.kommune.no
Avdelingsleiar langtidsavdelinga
Ragni Tvitekkja (vikar)
97 19 94 71
ragni.tvitekkja@vinje.kommune.no
Midtstoga 35 06 25 50/ 40 90 36 69
Furuly 35 06 25 58/ 40 90 36 72
Vesleheimen 35 06 25 60/ 40 90 36 73
Avdelingsleiar korttidsavdelinga
Guro Eriksen Ormestøyl
98 01 32 62
guro.ormestoyl@vinje.kommune.no
Korttidsavdelinga 35 06 25 52/ 40 90 36 67
Dialyse 98 01 32 62
Heimetenester
Verksemdsleiar
Liv Berit Versto
91 76 54 97
liv.berit.versto@vinje.kommune.no
Avdelingsleiar, Åmot
Anne Jannicke Lie
35 06 25 93/ 46 92 40 80
anne.jannicke.lie@vinje.kommune.no
Heimesjukepleia i Åmot 90 04 25 13
Avdelingsleiar, Rauland
Hege Rorgemoen
48 21 01 56
hege.rorgemoen@vinje.kommune.no
Rauland omsorgssenter 35 06 27 50/95 86 75 47
Avdelingsleiar, Øvre Vinje
Arnhild Romtveit
47 64 02 76
arnhild.romtveit@vinje.kommune.no
Norheimstunet omsorgsenter 97 48 94 19/47 71 09 70

Plan, Økonomi og Berekraft

Plan- og økonomisjef
Gry Åsne Aksvik
92 85 00 37
gry.aasne.aksvik@vinje.kommune.no
Økonomi 
Controller
Ingrid Tveito
41 47 72 30
ingrid.sudbo.tveito@vinje.kommune.no
Rådgjevar fakturering
Annbjørg Øverbø
40 91 98 09
annbjorg.overbo@vinje.kommune.no
Økonomikonsulent lønn
Wenche Almenning
35 06 24 05
wenche.almenning@vinje.kommune.no
Økonomikonsulent
Anne Berge
35 06 24 03
anne.berge@vinje.kommune.no
Rådgjevar lønn
Guro Libjå
35 06 24 02/ 95 74 77 86
guro.libja@vinje.kommune.no
Rådgjevar rekneskapsansvarleg
Vicky Lolk Nordvik
35 06 24 06/ 97 61 31 98
vlk@vinje.kommune.no
Rådgjevar
Camilla Johansen
91 55 07 17
camilla.johansen@vinje.kommune.no
Plan 
Plan- og miljørådgjevar
Anne-Sofie Bergene Strømme
35 06 24 14/ 48 11 84 29
anne-sofie.bergene.stromme@vinje.kommune.no
Rådgjevar plan
Åsne Skjøtskift Øygarden
90 15 61 75
asne.skjotskift.oygarden@vinje.kommune.no
Rådgjevar plan og byggesak
Tove Bringsvær
90 83 82 15
tove.bringsver@vinje.kommune.no
Rådgjevar plan og byggesak
Åsmund Ringhus Nordheim
97 75 72 43
asmund.ringhus.nordheim@vinje.kommune.no

Oppmåling og Byggesak

Oppmåling 
Avdelingsingeniør - oppmåling
Ove Geir Nevestveit
35 06 23 41/ 99 20 25 03
​ove.geir.nevestveit@vinje.kommune.no
Avdelingsingeniør - oppmåling
Arne Midtgarden
35 06 23 42/ 41 56 81 45
arne.midtgarden@vinje.kommune.no
Avdelingsingeniør - oppmåling
Solveig Ullebust Hagen
35 06 23 43/ 97 64 51 41
solveig.u.hagen@vinje.kommune.no
Byggesak 
Byggesakshandsamar
Kjell Negarden
41 64 58 94
kjell.negarden@vinje.kommune.no
Byggesakshandsamar
Erland Tveiti
90 56 10 75
erland.tveiti@vinje.kommune.no
Plan- og byggesakshandsamar
Tove Bringsvær
90 83 82 15
tove.bringsver@vinje.kommune.no
Plan- og byggesakshandsamar
Åsmund Ringhus Nordheim
97 75 72 43
asmund.ringhus.nordheim@vinje.kommune.no

Kultur

Kultursjef
Kristian W. Rantala
94 98 38 23
kristian.rantala@vinje.kommune.no
Kulturskulerektor
Stine Beate Mondal Ljostad
90 87 31 94
stine.ljostad@vinje.kommune.no
Ungdoms- og fritidsleiar
Liv Kristin Krog
95 07 78 92
liv.kristin.krog@vinje.kommune.no
Frivilligsentralen
Ea Kristine Bakken
48 13 53 61
frivilligsentralen@vinje.kommune.no
Vinjelos
Silje Hagen
46 88 88 96
silje.hagen@vinje.kommune.no

Teknisk drift og Infrastruktur

Kommunalsjef
Åge Verpe
35 06 24 50/ 41 54 20 36
aage.verpe@vinje.kommune.no
Utbyggingsleiar - nestleiar
Kjetil Midtgarden Vaagen
35 06 24 55/41 44 74 11
kjetil.vaagen@vinje.kommune.no
Avdelingsingeniør veg, vatn og avlaup
Tone Nervold Midtbø
35 06 24 54/ 99 57 55 36
tone.midtbo@vinje.kommune.no
Avdelingsingeniør - kommunale bygg
Tor Eikland Lunde
35 06 24 53/ 91 85 30 88
tor.e.lunde@vinje.kommune.no
Oppsynsmann
Tor Gunvaldjord
35 06 24 62/ 91 68 73 70
tor.gunvaldjord@vinje.kommune.no
Vaktmeistar Edland 99 43 80 40
Vaktmeistar Rauland 90 69 73 41
Vaktmeistar Vinjehuset 91 68 31 46

Næring

Kommunalsjef
Knut Martin Edland
35 06 23 80/ 90 94 72 95
knut.martin.edland@vinje.kommune.no
Landbruksrådgjevar
Thor Lars Christiansen
35 06 23 89/ 95 81 91 80
thor.christiansen@vinje.kommune.no
Landbruksrådgjevar - skog
Lasse Mathisen
35 06 23 85/ 91 78 24 41
lasse.mathisen@vinje.kommune.no
Rådgjevar
Aud Irene Kittelsen
35 06 23 86/ 92 49 76 18
aud.irene.kittelsen@vinje.kommune.no
Rådgjevar motorferdsel
Kjell Christenson
48 25 64 22
kjell.christenson@vinje.kommune.no
Stipendiat og prosjektleiar COM3
Kyrre Einar Hegg
90 96 29 58
kyrre.einar.hegg@vinje.kommune.no

Skule og barnehage

 

Edland skule Besøksadresse: Storegutvegen 48, 3895 Edland
Verksemdsleiar
Rune Sudbø
35 06 22 63/ 40 91 59 55
rune.sudbo@vinje.kommune.no
Assisterande skulesjef
Åse Kari R. Gardsteig
35 06 22 64/ 90 64 58 25
aase.kari.rui.gardsteig@vinje.kommune.no
Konsulent
Nora Gardsteig
35 06 22 62
nora.gardsteig@vinje.kommune.no
SFO 95 41 76 98
Rauland skule Besøksadresse: Rjukanvegen 7, 3864 Rauland
Verksemdsleiar
Aud Lillian Hustveit
35 06 22 53
aud.lillian.hustveit@vinje.kommune.no
Assisterande skulesjef
Astrid F. Aamand
35 06 22 43/ 91 70 57 27
astrid.aamand@vinje.kommune.no
Konsulent
Katrine Vaa
35 06 22 50
Småskulen  35 06 22 59
SFO 99 26 74 50
Åmot skule Besøksadresse: Raulandsvegen 58, 3890 Vinje
Verksemdsleiar
Renate Øien
40 45 29 48
renatemaria.oien@vinje.kommune.no
Assisterande skulesjef
Heidi Tvitekkja
35 06 22 04
 
Konsuslent
Gerd Heimdal
35 06 22 00
gerd.heimdal@vinje.kommune.no
Småskulen  35 06 22 21/ 35 06 22 22
SFO 40 90 77 83
Øyfjell oppvekstsenter Besøksadresse skule: Øyfjellvegen 928, 3890 Vinje
  Besøksadresse barnehage: Kyrkjevegen 25, 3890 Vinje
Verksemdsleiar
Dag Rune Sandvik
35 06 21 80/ 95 16 86 73
dag.rune.sandvik@vinje.kommune.no
Nestleiar/barnehagestyrar
Unni Kristensen
35 06 21 85/ 97 17 63 85
unni.kristensen@vinje.kommune.no
Edland barnehage Besøksadresse: Storegutvegen 76, 3895 Edland
Verksemdsleiar
Katrine Grindalen
35 06 22 90/ 41 54 06 55
katrine.​grindalen@vinje.kommune.no
Blåmann 91 30 29 36
Bruse 91 52 11 52
Lykle 91 69 25 45
Rauland barnehage Besøksadresse: Raulandsvegen 1747, 3864 Rauland
Verksemdsleiar
Heidi Rønningen
90 64 64 83
heidi.ronningen@vinje.kommune.no
Nestleiar
Britt Hege Bakken
35 06 22 87/ 92 02 21 38
britt.hege.bakken@vinje.kommune.no
Askeladden 40 91 59 51
Hans og Grete 40 91 78 96
Tommelise 40 91 78 95
Tyrihans 40 91 78 97
Veslefrikk 40 91 78 94
Åmot barnehage Besøksadresse: Surgravvegen 30, 3890 Vinje
Verksemdsleiar
Marte Nystog
91 85 47 32
marte.nystog@vinje.kommune.no
Nestleiar
Grethe Høydal
90 13 02 93
grethe.hoydal@vinje.kommune.no
Smia 90 28 30 53
Stoga 40 90 77 82
Loftet 40 90 77 81
Sabburet 95 84 07 69
Eldhuset 90 25 13 14
Stallen 40 90 77 80

Reinhald og tekstil

Reinhaldssjef
Signe Bjørg Solberg
90 01 08 67
signe.bjorg.solberg@vinje.kommune.no

Kjøkendrift

Kjøkensjef
Arild Norvik
35 06 25 70
arild.norvik@vinje.kommune.no

Vest-Telemark Driftsenter

Kontakt:

Vest-Telemark Driftsenter
Vinjevegen 192
3890 Vinje

Support kan meldast her
Send e-post her
Telefon 99 20 25 19

Dagleg leiar:
Grunde Seltveit
Send e-post her
Telefon 97 54 08 46

Vest-Telemark Driftsenter er eit IKT samarbeid mellom kommunane Vinje, Tokke og Kviteseid, med kontor i kvar kommune.

Hovudmål

  • Gjennom samarbeid setje kommunane betre i stand til å dekke dagens og morgondagens behov for IKT-løysingar
  • På ein optimal måte støtte kommunane sine behov i høve til tenesteproduksjon, publikumsservice og administrative tenester
  • Tilby IKT-løysingar som gjer det mogleg at kommunane kan utnytte dei samla ressursane optimalt og samarbeide om å løyse kommunale primæroppgåver.