eDialog

Med eDialog kan du trygt sende oss brev og dokument elektronisk sjølv om dei inneheld sensitiv informasjon.

Fordelane med eDialog er fleire:

  • Du sender informasjon gjennom ein sikker kanal
  • Det gjev ein sikker identifikasjon av avsendar
  • Innsendt informasjon blir sendt rett i sak/arkivsystemet

Me anbefalar deg difor å bruke eDialog ved sending av dokument til kommunen, også når innhaldet ikkje er sensitivt.
For å bruke tenesta, må du logge på/autentisere deg ved hjelp av ID-porten.

Her finn du eDialog

Du skal ikkje nytte eDialog når me har elektroniske skjema som passar til formålet, til dømes søknad om plass i barnehage, sfo, kulturskule, søknad på stilling osv.

E-post kan fortsatt nyttast for enkle spørsmål.

Ordførar og Rådmenn

Jon Rikard Kleven
Ordførar
35 06 23 06/ 909 70 143
jon.rikard.kleven@vinje.kommune.no
Jan Myrekrok
Rådmann
35 06 23 02/ 996 37 676
jan.myrekrok@vinje.kommune.no
Anders Sandvik
Ass. Rådmann
35 06 23 03/ 954 07 593
anders.sandvik@vinje.kommune.no

 

Fellestenestene

Organisasjonssjef
Margit Elise Karlsen

905 26 282
margit.elise.karlsen@vinje.kommune.no

Arkivleiar
Ann Kristin Marumsrud
959 72 513
ann.kristin.marumsrud@vinje.kommune.no
Politisk sekretær
Reidun Lofthus
35 06 23 30/918 10 902
reidun.lofthus@vinje.kommune.no
Personalrådgjevar
Aslaug Ringhus
918 10 919
aslaug.ringhus@vinje.kommune.no
Personalrådgjevar
Knut Seltveit
35 06 23 32/481 44 815
knut.seltveit@vinje.kommune.no
Rådgjevar HMS
Tone Hild Sørland Lyslid
35 06 23 37/ 958 84 220
tone.lyslid@vinje.kommune.no

 

Helse og Omsorg

Legekontoret 35 06 25 00
Kommuneoverlege og smittevernansvarleg
Marius Opsahl
postmottak@vinje.kommune.no
Tildelingskontoret
Kontaktpunkt for helse- og omsorgstenester
35 06 25 54
Avdelingsleiar tildelingskontoret
Torhild Naustvik-Jortveit
35 06 25 54/ 909 90294
torhild.naustvik.jortveit@vinje.kommune.no
Helse-og omsorgssjef
Kari Dalen
478 94 710
kari.dalen@vinje.kommune.no
Rådgjevar
Christine Graneng
35 06 25 35/ 909 61 300
christine.graneng@vinje.kommune.no
Konsulent
Margot Bruleite
35 06 25 42/971 69 175
margot.bruleite@vinje.kommune.no
Konsulent
Ragnhild Haugarne Ringhus
35 06 25 94/409 03 660
ragnhild.ringhus@vinje.kommune.no
Vinje sjukeheim  
Avdelingsleiar langtidsavdelinga
Baiba Sheine
953 05 641
baiba.sheine@vinje.kommune.no
Avdelingsleiar korttidsavdelinga
Liv Berit Versto
917 65 497
liv.berit.versto@vinje.kommune.no
Midtstoga 35 06 25 50/ 409 03 669
Furuly 35 06 25 58/ 409 03 672
Vesleheimen 35 06 25 60/ 409 03 673
Svingen bufellesskap  
Avdelingsleiar
Raymond Daniel Ryland
971 07 384
raymond.daniel.ryland@vinje.kommune.no
Norheimstunet omsorgssenter  
Norheimstunet 974 89 419/477 10 970
Avdleingsleiar
Bjørg Nystog
959 30 683
bjorg.nystog@vinje.kommune.no
Rauland omsorgssenter  
Rauland omsorgssenter 35 06 27 50/ 958 67 547
Avdelingsleiar
Hege Rorgemoen
482 10 156
hege.rorgemoen@vinje.kommune.no
Heimetenesta  
Heimetenesta Åmot 900 42 513
Avdelingsleiar Åmot
Anne Jannicke Lie
35 06 25 93/ 469 24 080
anne.jannicke.lie@vinje.kommune.no
Heimetenesta Rauland 952 69 239
Avdelingsleiar Rauland
Hege Rorgemoen
482 10 156
hege.rorgemoen@vinje.kommune.no
Heimetenesta Øvre Vinje 918 40 570/918 40 580
Avdelingsleiar Øvre Vinje
Bjørg Nystog
959 30 683
bjorg.nystog@vinje.kommune.no
Fysio- og ergoterapi  
Avdelingsleiar
Elisabet S. Haagensen
409 03 666
elisabet.s.haagensen@vinje.kommune.no
Fysioterapeut/Frisklivleiar
Anne Mosdøl Hauge
902 89 747
anne.mosdol@vinje.kommune.no
Fysioterapeut
Anne Thielecke
913 50 726
anne.thielecke@vinje.kommune.no
Fysioterapeut  - privat
Marit Vestgård
452 30 844
Fysioterapeut  - privat
Nils Albert Aamand
474 14 489
Fysioterapeut - privat
Marit Svenning Berg
955 53 449
Ergoterapeut
Åsne S. Rorgemoen

409 17 898
aasne.s.rorgemoen@vinje.kommune.no

Ergoterapeut
Elisabeth Tveiten Øya
904 05 997
elisabethtveiten.oya@vinje.kommune.no
Helsestasjonen  
Helsesjukepleiar
Bibbi Tveito
958 20 015
birgit.tveito@vinje.kommune.no
Helsesjukepleiar
Tove Haugen
917 19 034
tove.haugen@vinje.kommune.no
Helsesjukepleiar
Grete Bach Skomsvoll
409 15 952
grete.bach.skomsvoll@vinje.kommune.no
Helsesjukepleiar 
Signe Bråstøyl
906 53 031
signe.braastoyl@vinje.kommune.no
Jordmor  
Jordmor
Helene Mølster Byggland
409 07 794
Jordmorvakt 35 02 16 24
Psykisk helse og rus  
Avdelingsleiar
Carsten Hald
909 37 093
carsten.hald@vinje.kommune.no
Kommunespykolog
Marika Claus
901 52 047
marika.claus@vinje.kommune.no
Ruskonsulent
Thomas Østvedt Skjellaug
911 06 963
ruskonsulent@vinje.kommune.no

Økonomi, plan og byggesak

Plan- og økonomisjef
Gry Åsne Aksvik
928 50 037
gry.aasne.aksvik@vinje.kommune.no
Økonomi  
Controller
Ingrid Tveito
414 77 230
ingrid.sudbo.tveito@vinje.kommune.no
Rådgjevar fakturering
Annbjørg Øverbø
409 19 809
annbjorg.overbo@vinje.kommune.no
Økonomikonsulent lønn
Wenche Almenning
35 06 24 05
wenche.almenning@vinje.kommune.no
Økonomikonsulent
Anne Berge
35 06 24 03
anne.berge@vinje.kommune.no
Rådgjevar lønn
Camilla Johansen
35 06 24 02/ 915 50 717
camilla.johansen@vinje.kommune.no
Rådgjevar rekneskapsansvarleg
Vicky Lolk Nordvik
35 06 24 06/ 976 13 198
vlk@vinje.kommune.no
Plan  
Plan- og miljørådgjevar
Anne-Sofie Bergene Strømme
35 06 24 14/ 481 18 429
anne-sofie.bergene.stromme@vinje.kommune.no
Rådgjevar plan
Turid Opsund
986 36 063
turid.opsund@vinje.kommune.no
Rådgjevar plan og byggesak
Tove Bringsvær
908 38 215
tove.bringsver@vinje.kommune.no
Rådgjevar plan og byggesak
Åsmund Ringhus Nordheim
977 57 243
asmund.ringhus.nordheim@vinje.kommune.no
Oppmåling  
Avdelingsingeniør - oppmåling
Ove Geir Nevestveit
35 06 23 41/ 992 02 503
​ove.geir.nevestveit@vinje.kommune.no
Avdelingsingeniør - oppmåling
Arne Midtgarden
35 06 23 42/ 415 68 145
arne.midtgarden@vinje.kommune.no
Avdelingsingeniør - oppmåling
Solveig Ullebust Hagen
35 06 23 43/ 976 45 141
solveig.u.hagen@vinje.kommune.no
Byggesak  
Byggesakshandsamar
Kjell Negarden
35 06 23 14
kjell.negarden@vinje.kommune.no
Byggesakshandsamar
Sigrid Breiseth
906 71 851
sigrid.breiseth@vinje.kommune.no
Byggesakshandsamar
Erland Tveiti
905 61 075
erland.tveiti@vinje.kommune.no

Kultur

Kultursjef
Signe Marie Kittelsaa
35 06 23 50/ 958 97 895
signe.m.kittelsaa@vinje.kommune.no
Kulturskulerektor
Andrea Kasbo Rygh
35 06 23 53/ 970 96 524
andrea.kasbo.rygh@vinje.kommune.no
Ungdoms- og fritidsleiar
Silje Hagen
35 06 23 52/ 468 88 896
silje.hagen@vinje.kommune.no
Frivilligsentralen
Ea Kristine Bakken
481 35 361
frivilligsentralen@vinje.kommune.no

 

Teknisk drift og vedlikehald

Teknisk sjef
Åge Verpe
35 06 24 50/ 415 42 036
aage.verpe@vinje.kommune.no
Utbyggingsleiar nestleiar
Kjetil M Vaagen
35 06 24 55/414 47 411
kjetil.vaagen@vinje.kommune.no
Avd. ingeniør veg, vatn og avløp
Tone Midtbø
35 06 24 54/ 995 75 535
tone.midtbo@vinje.kommune.no
Avd. ingeniør bygg
Tor Lunde
35 06 24 53/ 918 53 088
tor.e.lunde@vinje.kommune.no
Oppsynsmann
Tor Gunvaldjord
35 06 24 62/ 916 87 370
tor.gunvaldjord@vinje.kommune.no
Vaktmeistar Edland 994 38 040
Vaktmeistar Rauland 906 97 341
Vaktmeistar Vinjehuset 916 83 146

 

Næring

Næringssjef
Knut Martin Edland
35 06 23 80/ 909 47 295
knut.martin.edland@vinje.kommune.no
Landbruksrådgjevar
Thor Christiansen
35 06 23 89/ 958 19 180
thor.christiansen@vinje.kommune.no
Landbruksrådgjevar - skog
Lasse Mathisen
35 06 23 85/ 917 82 441
lasse.mathisen@vinje.kommune.no
Rådgjevar
Aud Irene Kittelsen
35 06 23 86/ 924 97 618
aud.irene.kittelsen@vinje.kommune.no
Rådgjevar motorferdsel
Kjell Christenson
482 56 422
kjell.christenson@vinje.kommune.no

Stipendiat og prosjektleiar COM3
Kyrre Einar Hegg

909 62 958
kyrre.einar.hegg@vinje.kommune.no

 

Edland skule

Besøskadresse Storegutvegen 48, 3895 Edland
Skulesjef
Heidi Hylland
35 06 22 63/ 971 86 876
heidi.hylland@vinje.kommune.no
Assisterande skulesjef
Åse Kari R. Gardsteig
35 06 22 64/ 906 45 825
aase.kari.rui.gardsteig@vinje.kommune.no
Konsulent
Nora Gardsteig
35 06 22 62
nora.gardsteig@vinje.kommune.no
SFO 954 17 698

 

Edland barnehage

Besøksadresse Storegutvegen 76, 3895 Edland
Barnehagestyrar
Katrine Grindalen
35 06 22 90/ 415 40 655
katrine.​grindalen@vinje.kommune.no
Blåmann 913 02 936
Bruse 915 21 152
Lykle 916 92 545

 

Rauland skule

Besøsksadresse Rjukanvegen 7, 3864 Rauland
Skulesjef
Aud Lillian Hustveit
35 06 22 48/ 957 52 799
aud.lillian.hustveit@vinje.kommune.no
Assisterande skulesjef
Astrid F. Aamand
35 06 22 43/ 917 05 727
astrid.aamand@vinje.kommune.no
Konsulent
Katrine Vaa
35 06 22 50
Småskulen  35 06 22 59
SFO 992 67 450

 

Rauland barnehage

Besøksadresse Raulandsvegen 1747, 3864 Rauland
Barnehagestyrar
Heidi Rønningen
35 06 22 80/ 906 46 483
heidi.ronningen@vinje.kommune.no
Nestleiar
Britt Hege Bakken
35 06 22 80/ 920 22 138
britt.hege.bakken@vinje.kommune.no
Askeladden 409 15 951
Hans og Grete 409 17 896
Tommelise 409 17 895
Tyrihans 409 17 897
Veslefrikk 409 17 894

 

Åmot skule

Besøksadresse Raulandsvegen 58, 3890 Vinje
Skulesjef
Andrè Johannessen
35 06 22 03/ 410 44 168
andre.johannessen@vinje.kommune.no
Assisterande skulesjef
Heidi Tvitekkja
35 06 22 04
 
Konsuslent
Gerd Heimdal
35 06 22 00
gerd.heimdal@vinje.kommune.no
Småskulen  35 06 22 21/ 35 06 22 22
SFO 409 07 783

 

Åmot barnehage

Besøsksadresse Surgravvegen 30, 3890 Vinje
Barnehagestyrar
Marte Nystog
918 54 732
marte.nystog@vinje.kommune.no
Nestleiar
Grethe Høydal
901 30 293
grethe.hoydal@vinje.kommune.no
Smia 902 83 053
Stoga 409 07 782
Loftet 409 07 781
Sabburet 958 40 769
Eldhuset 902 51 314
Stallen 409 07 780

 

Øyfjell oppvekstsenter

Besøksadresse skulen Øyfjellvegen 928, 3890 Vinje
Besøksadresse barnehagen Kyrkjevegen 25, 3890 Vinje
Oppvekstsjef
Dag Rune Sandvik
35 06 21 80/ 951 68 673
dag.rune.sandvik@vinje.kommune.no
Nestleiar/barnehagestyrar
Unni Kristensen
35 06 21 85/ 971 76 385
unni.kristensen@vinje.kommune.no

 

Reinhald og tekstil

Reinhaldssjef - vikariat
Eva Vistad
35 06 23 00/919 98 505
eva.vistad@vinje.kommune.no

 

Kjøkendrift

Kjøkensjef
Arild Norvik
35 06 25 70
arild.norvik@vinje.kommune.no

 

Vest-Telemark Driftsenter

Kontakt:

Vest-Telemark Driftsenter
Vinjevegen 192
3890 Vinje
Telefon: 35062300

Support kan meldast her
e-post: support@vtds.no
Telefon: 992 02 519

Dagleg leiar:
Grunde Seltveit
e-post: grunde.seltveit@vtds.no
Telefon: 975 40 846


Om:

Vest-Telemark Driftsenter er eit §27 samarbeid mellom kommunane Vinje, Tokke og Kviteseid. Er organisert desentralisert med kontor i kvar kommune.

Samarbeidsavtalen utgjer saman med vedtektene og bestemmelsane i kommuneloven § 27den formelle plattforma for verksemda, og regulerer kommunane sine rettar og plikter, samt tilhøvet til dei tilsette.

Hovudmål

  • Gjennom samarbeid setje kommunane betre i stand til å dekke dagens og morgondagens behov for IKT-løysingar
  • På ein optimal måte støtte kommunane sine behov i høve til tenesteproduksjon, publikumsservice og administrative tenester
  • Tilby IKT-løysingar som gjer det mogleg at kommunane kan utnytte dei samla ressursane optimalt og samarbeide om å løyse kommunale primæroppgåver.