Ordførar og Rådmenn

Jon Rikard Kleven
Ordførar
35 06 23 06/ 909 70 143
jon.rikard.kleven@vinje.kommune.no
Jan Myrekrok
Rådmann
35 06 23 02/ 996 37 676
jan.myrekrok@vinje.kommune.no
Anders Sandvik
Ass. Rådmann
35 06 23 03/ 954 07 593
anders.sandvik@vinje.kommune.no

 

Fellestenestene

Organisasjonssjef
Margit Elise karlsen
35 06 23 10/ 905 26 282
margit.elise.karlsen@vinje.kommune.no
Administrasjonssekretær
Reidun Lofthus
35 06 23 30/ 918 10 902
reidun.lofthus@vinje.kommune.no
Personalrådgjevar
Knut Seltveit
35 06 23 32/ 481 44 815
knut.seltveit@vinje.kommune.no
Personalrådgjevar
Eva Vistad
35 06 23 20/ 919 98 505
eva.vistad@vinje.kommune.no
Arkivleiar
Venke Heiberg
35 06 23 23/ 482 19 723
venke.heiberg@vinje.kommune.no
Rådgjevar HMS
Tone Hild Sørland Lyslid
35 06 23 37/ 958 84 220
tone.lyslid@vinje.kommune.no

 

Helse og Omsorg

Legekontoret 35 06 25 00
Tildelingskontoret
Kontaktpunkt for helse- og omsorgstenester
35 06 25 54
Avdelingsleiar tildelingskontoret
Torhild Naustvik-Jortveit
35 06 25 54/ 909 90294
torhild.naustvik.jortveit@vinje.kommune.no
Helse-og omsorgssjef
Kari Dalen
478 94 710
kari.dalen@vinje.kommune.no
Rådgjevar
Christine Graneng
35 06 25 35/ 909 61 300
christine.graneng@vinje.kommune.no
Vinje sjukeheim  
Avdelingsleiar langtidsavdelinga
Baiba Sheine
953 05 641
baiba.sheine@vinje.kommune.no
Avdelingsleiar korttidsavdelinga
Tove Opsalhagen Hansen
409 03 667
tove.opsalhagen.hansen@vinje.kommune.no
Midtstoga 35 06 25 50/ 409 03 669
Furuly 35 06 25 58/ 409 03 672
Vesleheimen 35 06 25 60/ 409 03 673
Norheimstunet omsorgssenter  
Norheimstunet 35 07 20 50/ 477 10 970
Avdleingsleiar
Bjørg Nystog
959 30 683
bjorg.nystog@vinje.kommune.no
Rauland omsorgssenter  
Rauland omsorgssenter 35 06 27 50/ 958 67 547
Avdelingsleiar
Bjørg Nystog
959 30 683
bjorg.nystog@vinje.kommune.no
Heimetenesta  
Heimetenesta Åmot 900 42 513
Avdelingsleiar Åmot
Anne Jannicke Lie
35 06 25 93/ 469 24 080
anne.jannicke.lie@vinje.kommune.no
Heimetenesta Rauland 952 69 239
Avdelingsleiar Rauland
Bjørg Nystog
959 30 683
bjorg.nystog@vinje.kommune.no
Heimetenesta Øvre Vinje 974 89 419
Avdelingsleiar Øvre Vinje
Bjørg Nystog
959 30 683
bjorg.nystog@vinje.kommune.no
Fagsjukepleiar Øvre Vinje og Rauland
Kristin Vaagen
941 45 276
kristin.vaagen@vinje.kommune.no
Fysio- og ergoterapi  
Fysio- og ergoterapi 35 06 25 82
Avdelingsleiar
Elisabet S. Haagensen
409 03 666
elisabet.s.haagensen@vinje.kommune.no
Fysioterapeut/Frisklivleiar
Anne Mosdøl
909 28 747
anne.mosdol@vinje.kommune.no
Fysioterapeut
Anne Thielecke
913 50 726
anne.thielecke@vinje.kommune.no
Fysioterapeut  - privat
Marit Vestgård
35 06 25 82
Fysioterapeut  - privat
Nils Albert Aamand
474 14 489
Fysioterapeut - privat
Marit Svenning Berg
955 53 449
Helsestasjonen  
Helsesjukepleiar
Bibbi Tveito
958 20 015
birgit.tveito@vinje.kommune.no
Helsesjukepleiar
Tove Haugen
917 19 034
tove.haugen@vinje.kommune.no
Helsesjukepleiar
Grete Bach Skomsvoll
409 15 952
grete.bach.skomsvoll@vinje.kommune.no
Helsesjukepleiar 
Signe Bråstøyl
906 53 031
signe.braastoyl@vinje.kommune.no
Jordmor  
Jordmor
Helene Mølster Byggland
409 07 794
Jordmorvakt 35 02 16 24
Psykisk helse og rus  
Avdelingsleiar
Carsten Hald
909 37 093
carsten.hald@vinje.kommune.no

Økonomi, plan og byggesak

Plan- og økonomisjef
Gry Åsne Aksvik
35 06 24 00/ 928 50 037
gry.aasne.aksvik@vinje.kommune.no
Økonomi  
Rekneskapsansvarleg
Marit Cabrera
35 06 24 06/ 971 57 796
marit.cabrera@vinje.kommune.no
Controller
Ingrid Tveito
414 77 230
ingrid.sudbo.tveito@vinje.kommune.no
Rådgjevar skatt
Annbjørg Øverbø
409 19 809
annbjorg.overbo@vinje.kommune.no
Økonomikonsulent
Wenche Almenning
35 06 24 05
wenche.almenning@vinje.kommune.no
Økonomikonsulent
Anne Berge
35 06 24 03
anne.berge@vinje.kommune.no
Rådgjevar økonomi - lønn
Camilla Johansen
35 06 24 02/ 915 50 717
camilla.johansen@vinje.kommune.no
Plan  
Arealplanleggar
Lotte Næss
35 06 23 13/915 43 201
lotte.naess@vinje.kommune.no
Plan- og miljørådgjevar
Anne-Sofie Bergene Strømme
35 06 24 14/ 481 18 429
anne-sofie.bergene.stromme@vinje.kommune.no
Oppmåling  
Avdelingsingeniør - oppmåling
Magne Kaasa
35 06 23 41/ 916 42 836
magne.kaasa@vinje.kommune.no
Avdelingsingeniør - oppmåling
Arne Midtgarden
35 06 23 42/ 415 68 145
arne.midtgarden@vinje.kommune.no
Avdelingsingeniør - oppmåling
Solveig Ullebust Hagen
35 06 23 43/ 976 45 141
solveig.u.hagen@vinje.kommune.no
Byggesak  
Byggesakshandsamar
Tove Bringsvær
35 06 23 12/ 908 38 215
tove.bringsver@vinje.kommune.no
Byggesakshandsamar
Kjell Negarden
416 45 894
kjell.negarden@vinje.kommune.no
Byggesakshandsamar
Sigrid Breiseth
35 06 23 11/ 906 71 851
sigrid.breiseth@vinje.kommune.no

Kultur

Kultursjef
Signe Marie Kittelsaa
35 06 23 50/ 958 97 895
signe.m.kittelsaa@vinje.kommune.no
Kulturskulerektor
Andrea Kasbo Rygh
35 06 23 53/ 970 96 524
andrea.kasbo.rygh@vinje.kommune.no
Ungdoms- og fritidsleiar
Silje Hagen
35 06 23 52/ 468 88 896
silje.hagen@vinje.kommune.no
Frivilligsentralen
Ea Kristine Bakken
481 35 361
frivilligsentralen@vinje.kommune.no

 

Teknisk drift og vedlikehald

Teknisk sjef
Åge Verpe
35 06 24 50/ 415 42 036
aage.verpe@vinje.kommune.no
Avd. ingeniør veg, vatn og avløp
Tone Midtbø
35 06 24 54/ 995 75 535
tone.midtbo@vinje.kommune.no
Avd. ingeniør bygg
Tor Lunde
35 06 24 53/ 918 53 088
tor.e.lunde@vinje.kommune.no
Oppsynsmann
Tor Gunvaldjord
35 06 24 62/ 916 87 370
tor.gunvaldjord@vinje.kommune.no
Vaktmeistar Edland 994 38 040
Vaktmeistar Rauland 906 97 341
Vaktmeistar Vinjehuset 916 83 146

 

Næring

Næringssjef
Knut Martin Edland
35 06 23 80/ 909 47 295
knut.martin.edland@vinje.kommune.no
Landbruksrådgjevar
Thor Christiansen
35 06 23 89/ 958 19 180
thor.christiansen@vinje.kommune.no
Landbruksrådgjevar - skog
Lasse Mathisen
35 06 23 85/ 917 82 441
lasse.mathisen@vinje.kommune.no
Rådgjevar
Aud Irene Kittelsen
35 06 23 86/ 924 97 618
aud.irene.kittelsen@vinje.kommune.no

 

Edland skule

Skulesjef
Heidi Hylland
35 06 22 63/ 971 86 876
heidi.hylland@vinje.kommune.no
Assisterande skulesjef
Åse Kari R. Gardsteig
35 06 22 64/ 906 45 825
aase.kari.rui.gardsteig@vinje.kommune.no
Konsulent
Nora Gardsteig
35 06 22 62
nora.gardsteig@vinje.kommune.no
SFO 954 17 698

 

Edland barnehage

Barnehagestyrar
Katrine Grindalen
35 06 22 90/ 415 40 655
katrine.​grindalen@vinje.kommune.no
Blåmann 913 02 936
Bruse 915 21 152
Lykle 916 92 545

 

Rauland skule

Skulesjef
Aud Lillian Hustveit
35 06 22 48/ 957 52 799
aud.lillian.hustveit@vinje.kommune.no
Assisterande skulesjef
Astrid F. Aamand
35 06 22 43/ 917 05 727
astrid.aamand@vinje.kommune.no
Konsulent
Katrine Vaa
35 06 22 50
Småskulen  35 06 22 59
SFO 992 67 450

 

Rauland barnehage

Barnehagestyrar
Heidi Rønningen
35 06 22 80/ 906 46 483
heidi.ronningen@vinje.kommune.no
Nestleiar
Britt Hege Bakken
35 06 22 80/ 920 22 138
britt.hege.bakken@vinje.kommune.no
Askeladden 409 15 951
Hans og Grete 409 17 896
Tommelise 409 17 895
Tyrihans 409 17 897
Veslefrikk 409 17 894

 

Åmot skule

Skulesjef
Andrè Johannessen
35 06 22 03/ 410 44 168
andre.johannessen@vinje.kommune.no
Assisterande skulesjef
Steinar Øygarden
35 06 22 04/ 911 80 443
steinar.oygarden@vinje.kommune.no
Konsuslent
Gerd Heimdal
35 06 22 00
gerd.heimdal@vinje.kommune.no
Integreringskoordinator
Marthe Laberg
35 06 22 17/ 476 48 562
marte.myrset.laberg@vinje.kommune.no
Småskulen  35 06 22 21/ 35 06 22 22
SFO 409 07 783

 

Åmot barnehage

Barnehagestyrar
Gerd Kroken
922 23 893
gerd.l.kroken@vinje.kommune.no
Nestleiar
Grethe Høydal
901 30 293
grethe.hoydal@vinje.kommune.no
Smia 902 83 053
Stoga 409 07 782
Loftet 409 07 781
Sabburet 958 40 769
Eldhuset 902 51 314
Stallen 409 07 780

 

Øyfjell oppvekstsenter

Oppvekstsjef
Mona Testad
35 06 21 80/ 997 02 764
mona.testad@vinje.kommune.no
Nestleiar/barnehagestyrar
Unni Kristensen
35 06 21 85/ 971 76 385
unni.kristensen@vinje.kommune.no

 

Reinhald og tekstil

Reinhaldssjef
Anne Langen
35 06 24 30/ 950 86 435
anne.langen@vinje.kommune.no

 

Kjøkendrift

Kjøkensjef
Arild Norvik
35 06 25 70
arild.norvik@vinje.kommune.no