Over 200.000 hus står tomme i Norge i dag. Hovudmålet med prosjektet Ljos i gamle hus er at tome hus skal bli fylte med liv att!
Grunnane til at hus står tome, kan vera samansett. Årsakar kan vera tidlegare sentralisering, endringar i landbruket, men også mangel på kunnskap om dei gamle husa og tilgjengelege ressursar ti å ta vare på bygga. 
Utbetra infrastruktur og moglegheit for ein meir fleksibel arbeidskvardag, gjer det enklare for dei som ynskjer seg tilbake til bygda!

Det finns tips og rådgjeving på vegen mot å realisere husdraumen, og ulike tilskotsordningar, både lokale og eksterne. Vinje har i tillegg mange dyktige lokale handverkarar du kan rådføre deg med.

Meir informasjon finn du også på vinjenaturlegvis.no

Kurs

Laurdag 24. juni kl. 09.00 og sundag 25. juni kl. 09.00 - 16.00 - Kurs i restaurering av gamle vindauge!