eDialog

Med eDialog kan du trygt sende oss brev og dokument elektronisk sjølv om dei inneheld sensitiv informasjon.

Fordelane med eDialog er fleire:

  • Du sender informasjon gjennom ein sikker kanal
  • Det gjev ein sikker identifikasjon av avsendar
  • Innsendt informasjon blir sendt rett i sak/arkivsystemet

Me anbefalar deg difor å bruke eDialog ved sending av dokument til kommunen, også når innhaldet ikkje er sensitivt.
For å bruke tenesta, må du logge på/autentisere deg ved hjelp av ID-porten.

Her finn lenke til eDialog

Du skal ikkje nytte eDialog når me har elektroniske skjema som passar til formålet, til dømes søknad om plass i barnehage, sfo, kulturskule, søknad på stilling osv.

E-post kan fortsatt nyttast for enkle spørsmål.

Ordførar og Rådmenn

Jon Rikard Kleven
Ordførar
35 06 23 06/ 90 97 01 43
jon.rikard.kleven@vinje.kommune.no
Jan Myrekrok
Rådmann
35 06 23 02/ 99 63 76 76
jan.myrekrok@vinje.kommune.no
Anders Sandvik
Ass. Rådmann
35 06 23 03/ 95 40 75 93
anders.sandvik@vinje.kommune.no

 

Integreringskoordinator

Mia Marielle Ciccone 90 25 13 88
mia.marielle.ciccone@vinje.kommune.no
Synne Aasland 99 24 66 47
synne.aasland@vinje.kommune.no

Organisasjon og Innovasjon

Organisasjonssjef
Margit Elise Karlsen
90 52 62 82
margit.elise.karlsen@vinje.kommune.no
Arkivleiar
Ann Kristin Marumsrud
95 97 25 13
ann.kristin.marumsrud@vinje.kommune.no
Politisk sekretær
Reidun Lofthus
35 06 23 30/91 81 09 02
reidun.lofthus@vinje.kommune.no
Personalrådgjevar og personvernombod
Eva Ljostad Vistad
91 99 85 05
eva.vistad@vinje.kommune.no
Personalrådgjevar
Knut Seltveit
35 06 23 32/48 14 48 15
knut.seltveit@vinje.kommune.no
Rådgjevar HMS
Tone Hild Sørland Lyslid
35 06 23 37/ 95 88 42 20
tone.lyslid@vinje.kommune.no

 

Helse og Meistring

Legekontoret 35 06 25 00
Kommuneoverlege og smittevernansvarleg
Marius Opsahl
postmottak@vinje.kommune.no
Tildelingskontoret
Kontaktpunkt for helse- og omsorgstenester
35 06 25 54
Avdelingsleiar tildelingskontoret
Torhild Naustvik-Jortveit
35 06 25 54/ 90 99 02 94
torhild.naustvik.jortveit@vinje.kommune.no
Helse-og omsorgssjef
Kari Dalen
47 89 47 10
kari.dalen@vinje.kommune.no
Rådgjevar
Christine Graneng
35 06 25 35/ 90 96 13 00
christine.graneng@vinje.kommune.no
Konsulent
Margot Bruleite
35 06 25 42/97 16 91 75
margot.bruleite@vinje.kommune.no
Konsulent
Ragnhild Haugarne Ringhus
35 06 25 94/40 90 36 60
ragnhild.ringhus@vinje.kommune.no
Fysio- og ergoterapi  
Avdelingsleiar
Elisabet S. Haagensen
40 90 36 66
elisabet.s.haagensen@vinje.kommune.no
Fysioterapeut/Frisklivleiar
Anne Mosdøl Haugo
90 28 97 47
anne.mosdol@vinje.kommune.no
Fysioterapeut
Anne Thielecke
91 35 07 26
anne.thielecke@vinje.kommune.no
Fysioterapeut  - privat
Marit Vestgård
45 23 08 44
Fysioterapeut  - privat
Nils Albert Aamand
47 41 44 89
Fysioterapeut - privat
Marit Svenning Berg
95 55 34 49
Ergoterapeut
Johanne Liebig-Larsen
40 91 78 98
johanne.liebig-larsen@vinje.kommune.no
Ergoterapeut
Elisabeth Tveiten Øya
90 40 59 97
elisabethtveiten.oya@vinje.kommune.no
Helsestasjonen  
Helsesjukepleiar
Birgitte Yndesdal
46 91 65 52
birgitte.yndesdal@vinje.kommune.no
Helsesjukepleiar
Bibbi Tveito
95 82 00 15
birgit.tveito@vinje.kommune.no
Helsesjukepleiar
Tove Haugen
91 71 90 34
tove.haugen@vinje.kommune.no
Helsesjukepleiar
Grete Bach Skomsvoll
40 91 59 52
grete.bach.skomsvoll@vinje.kommune.no
Helsesjukepleiar 
Signe Bråstøyl
90 65 30 31
signe.braastoyl@vinje.kommune.no
Jordmor  
Jordmor
Helene Mølster Byggland
40 90 77 94
Jordmorvakt 35 02 16 24
Psykisk helse og rus  
Avdelingsleiar
Carsten Hald
90 93 70 93
carsten.hald@vinje.kommune.no
Kommunespykolog
Marika Claus
90 15 20 47
marika.claus@vinje.kommune.no
Ruskonsulent
Thomas Østvedt Skjellaug
91 10 69 63
ruskonsulent@vinje.kommune.no
Bustadkonsulent  
Ann-Kristin Egge 91 39 90 02
ann-kristin.egge@vinje.kommune.no

Sjukeheim, omsorgssenter og heimetenester

Vinje sjukeheim  
Avdelingsleiar langtidsavdelinga
Hanne Kristin Finkenhagen
99 25 16 24
hanne.kristin.finkenhagen@vinje.kommune.no
Midtstoga 35 06 25 50/ 40 90 36 69
Furuly 35 06 25 58/ 40 90 36 72
Vesleheimen 35 06 25 60/ 40 90 36 73
Avdelingsleiar korttidsavdelinga
Guro Eriksen Ormestøyl
98 01 32 62
guro.ormestoyl@vinje.kommune.no
Korttidsavdelinga 35 06 25 52/ 40 90 36 67
Dialyse 98 01 32 62
Svingen bufellesskap  
Avdelingsleiar
Raymond Daniel Ryland
97 10 73 84
raymond.daniel.ryland@vinje.kommune.no
Døgnbemanna telefon på Svingen 90 59 97 49
Norheimstunet omsorgssenter  
Norheimstunet 97 48 94 19/47 71 09 70
Rauland omsorgssenter  
Rauland omsorgssenter 35 06 27 53 /95 86 75 47
Avdelingsleiar
Hege Rorgemoen
48 21 01 56
hege.rorgemoen@vinje.kommune.no
Heimetenesta  
Heimetenesta Åmot 90 04 25 13
Avdelingsleiar Åmot
Anne Jannicke Lie
35 06 25 93/ 46 92 40 80
anne.jannicke.lie@vinje.kommune.no
Heimetenesta Rauland 95 26 92 39
Avdelingsleiar Rauland
Hege Rorgemoen
48 21 01 56
hege.rorgemoen@vinje.kommune.no
Heimetenesta Øvre Vinje 918 40 570/91 84 05 80
Avdelingsleiar Øvre Vinje
Arnhild Romtveit
47 64 02 76
arnhild.romtveit@vinje.kommune.no

Plan, Økonomi og Berekraft

Plan- og økonomisjef
Gry Åsne Aksvik
92 85 00 37
gry.aasne.aksvik@vinje.kommune.no
Økonomi  
Controller
Ingrid Tveito
41 47 72 30
ingrid.sudbo.tveito@vinje.kommune.no
Rådgjevar fakturering
Annbjørg Øverbø
40 91 98 09
annbjorg.overbo@vinje.kommune.no
Økonomikonsulent lønn
Wenche Almenning
35 06 24 05
wenche.almenning@vinje.kommune.no
Økonomikonsulent
Anne Berge
35 06 24 03
anne.berge@vinje.kommune.no
Rådgjevar lønn
Guro Libjå
35 06 24 02/ 95 74 77 86
guro.libja@vinje.kommune.no
Rådgjevar rekneskapsansvarleg
Vicky Lolk Nordvik
35 06 24 06/ 97 61 31 98
vlk@vinje.kommune.no
Plan  
Plan- og miljørådgjevar
Anne-Sofie Bergene Strømme
35 06 24 14/ 48 11 84 29
anne-sofie.bergene.stromme@vinje.kommune.no
Rådgjevar plan
Turid Opsund
98 63 60 63
turid.opsund@vinje.kommune.no
Rådgjevar plan
Åsne Skjøtskift Øygarden
90 15 61 75
asne.skjotskift.oygarden@vinje.kommune.no
Rådgjevar plan og byggesak
Tove Bringsvær
90 83 82 15
tove.bringsver@vinje.kommune.no
Rådgjevar plan og byggesak
Åsmund Ringhus Nordheim
97 75 72 43
asmund.ringhus.nordheim@vinje.kommune.no

Oppmåling og Byggesak

Oppmåling  
Avdelingsingeniør - oppmåling
Ove Geir Nevestveit
35 06 23 41/ 99 20 25 03
​ove.geir.nevestveit@vinje.kommune.no
Avdelingsingeniør - oppmåling
Arne Midtgarden
35 06 23 42/ 41 56 81 45
arne.midtgarden@vinje.kommune.no
Avdelingsingeniør - oppmåling
Solveig Ullebust Hagen
35 06 23 43/ 97 64 51 41
solveig.u.hagen@vinje.kommune.no
Byggesak  
Byggesakshandsamar
Kjell Negarden
41 64 58 94
kjell.negarden@vinje.kommune.no
Byggesakshandsamar
Sigrid Breiseth
90 67 18 51
sigrid.breiseth@vinje.kommune.no
Byggesakshandsamar
Erland Tveiti
90 56 10 75
erland.tveiti@vinje.kommune.no
Plan- og byggesakshandsamar
Tove Bringsvær
90 83 82 15
tove.bringsver@vinje.kommune.no
Plan- og byggesakshandsamar
Åsmund Ringhus Nordheim
97 75 72 43
asmund.ringhus.nordheim@vinje.kommune.no

Kultur

Kultursjef
Kristian W. Rantala
94 98 38 23
kristian.rantala@vinje.kommune.no
Kulturskulerektor
Stine Beate Mondal Ljostad
90 87 31 94
stine.ljostad@vinje.kommune.no
Ungdoms- og fritidsleiar
Liv Kristin Krog (vikar)
95 07 78 92
liv.kristin.krog@vinje.kommune.no
Frivilligsentralen
Ea Kristine Bakken
48 13 53 61
frivilligsentralen@vinje.kommune.no
Vinjelos
Silje Hagen
46 88 88 96
silje.hagen@vinje.kommune.no

Teknisk drift og Infrastruktur

Teknisk sjef
Åge Verpe
35 06 24 50/ 41 54 20 36
aage.verpe@vinje.kommune.no
Utbyggingsleiar nestleiar
Kjetil M Vaagen
35 06 24 55/41 44 74 11
kjetil.vaagen@vinje.kommune.no
Avd. ingeniør veg, vatn og avløp
Tone Midtbø
35 06 24 54/ 99 57 55 35
tone.midtbo@vinje.kommune.no
Avd. ingeniør bygg
Tor Lunde
35 06 24 53/ 91 85 30 88
tor.e.lunde@vinje.kommune.no
Oppsynsmann
Tor Gunvaldjord
35 06 24 62/ 91 68 73 70
tor.gunvaldjord@vinje.kommune.no
Vaktmeistar Edland 99 43 80 40
Vaktmeistar Rauland 90 69 73 41
Vaktmeistar Vinjehuset 91 68 31 46

 

Næring

Næringssjef
Knut Martin Edland
35 06 23 80/ 90 94 72 95
knut.martin.edland@vinje.kommune.no
Landbruksrådgjevar
Thor Christiansen
35 06 23 89/ 95 81 91 80
thor.christiansen@vinje.kommune.no
Landbruksrådgjevar - skog
Lasse Mathisen
35 06 23 85/ 91 78 24 41
lasse.mathisen@vinje.kommune.no
Rådgjevar
Aud Irene Kittelsen
35 06 23 86/ 92 49 76 18
aud.irene.kittelsen@vinje.kommune.no
Rådgjevar motorferdsel
Kjell Christenson
48 25 64 22
kjell.christenson@vinje.kommune.no
Stipendiat og prosjektleiar COM3
Kyrre Einar Hegg
90 96 29 58
kyrre.einar.hegg@vinje.kommune.no

Edland skule

Besøskadresse Storegutvegen 48, 3895 Edland
Skulesjef
Rune Sudbø
35 06 22 63/ 40 91 59 55
rune.sudbo@vinje.kommune.no
Assisterande skulesjef
Åse Kari R. Gardsteig
35 06 22 64/ 90 64 58 25
aase.kari.rui.gardsteig@vinje.kommune.no
Konsulent
Nora Gardsteig
35 06 22 62
nora.gardsteig@vinje.kommune.no
SFO 95 41 76 98

 

Edland barnehage

Besøksadresse Storegutvegen 76, 3895 Edland
Barnehagestyrar
Katrine Grindalen
35 06 22 90/ 41 54 06 55
katrine.​grindalen@vinje.kommune.no
Blåmann 91 30 29 36
Bruse 91 52 11 52
Lykle 91 69 25 45

 

Rauland skule

Besøsksadresse Rjukanvegen 7, 3864 Rauland
Skulesjef
Aud Lillian Hustveit
35 06 22 48/ 95 75 27 99
aud.lillian.hustveit@vinje.kommune.no
Assisterande skulesjef
Astrid F. Aamand
35 06 22 43/ 91 70 57 27
astrid.aamand@vinje.kommune.no
Konsulent
Katrine Vaa
35 06 22 50
Småskulen  35 06 22 59
SFO 99 26 74 50

 

Rauland barnehage

Besøksadresse Raulandsvegen 1747, 3864 Rauland
Barnehagestyrar
Heidi Rønningen
90 64 64 83
heidi.ronningen@vinje.kommune.no
Nestleiar
Britt Hege Bakken
35 06 22 80/ 92 02 21 38
britt.hege.bakken@vinje.kommune.no
Askeladden 40 91 59 51
Hans og Grete 40 91 78 96
Tommelise 40 91 78 95
Tyrihans 40 91 78 97
Veslefrikk 40 91 78 94

 

Åmot skule

Besøksadresse Raulandsvegen 58, 3890 Vinje
Skulesjef
Andrè Johannessen
35 06 22 03/ 41 04 41 68
andre.johannessen@vinje.kommune.no
Assisterande skulesjef
Heidi Tvitekkja
35 06 22 04
 
Konsuslent
Gerd Heimdal
35 06 22 00
gerd.heimdal@vinje.kommune.no
Småskulen  35 06 22 21/ 35 06 22 22
SFO 40 90 77 83

 

Åmot barnehage

Besøsksadresse Surgravvegen 30, 3890 Vinje
Barnehagestyrar
Marte Nystog
91 85 47 32
marte.nystog@vinje.kommune.no
Nestleiar
Grethe Høydal
90 13 02 93
grethe.hoydal@vinje.kommune.no
Smia 90 28 30 53
Stoga 40 90 77 82
Loftet 40 90 77 81
Sabburet 95 84 07 69
Eldhuset 90 25 13 14
Stallen 40 90 77 80

 

Øyfjell oppvekstsenter

Besøksadresse skulen Øyfjellvegen 928, 3890 Vinje
Besøksadresse barnehagen Kyrkjevegen 25, 3890 Vinje
Oppvekstsjef
Dag Rune Sandvik
35 06 21 80/ 95 16 86 73
dag.rune.sandvik@vinje.kommune.no
Nestleiar/barnehagestyrar
Unni Kristensen
35 06 21 85/ 97 17 63 85
unni.kristensen@vinje.kommune.no

 

Reinhald og tekstil

Reinhaldssjef
Signe Bjørg Solberg
90 01 08 67
signe.bjorg.solberg@vinje.kommune.no

 

Kjøkendrift

Kjøkensjef
Arild Norvik
35 06 25 70
arild.norvik@vinje.kommune.no

 

Vest-Telemark Driftsenter

Kontakt:

Vest-Telemark Driftsenter
Vinjevegen 192
3890 Vinje
Telefon: 35 06 23 00

Support kan meldast her
Send e-post her
Mobil: 99 20 25 19

Dagleg leiar:
Grunde Seltveit
Send e-post her
Mobil: 97 54 08 46

Vest-Telemark Driftsenter er eit IKT samarbeid mellom kommunane Vinje, Tokke og Kviteseid, med kontor i kvar kommune.

Hovudmål

  • Gjennom samarbeid setje kommunane betre i stand til å dekke dagens og morgondagens behov for IKT-løysingar
  • På ein optimal måte støtte kommunane sine behov i høve til tenesteproduksjon, publikumsservice og administrative tenester
  • Tilby IKT-løysingar som gjer det mogleg at kommunane kan utnytte dei samla ressursane optimalt og samarbeide om å løyse kommunale primæroppgåver.