Næringsavdelinga i kommunen tilbyr og formidlar rettleiing for deg som vil starte ei verksemd i Vinje. Kommunen har også avtale med Telemark Næringshage, som tilbyr enkel, individuell og gratis rettleiing gjennom programmet Start Opp Vest-Telemark. 
Les meir om Start opp her, og ta gjerne kontakt med næringskontoret.