Blir brukt til større møter, kurs, festar, teater,kino m.m.
Ved bruk av lyd/ljos til større arrangement, må leigar sjølv ordne med lyd/ljos-køyrar.
Teleslynge
Trådlaust nettverk
Flat scene
Amfi med 162 sitjeplassar
Sitjeplassar totalt: 202
Sitjeplassar med bord: 128 pers.+ 36 pers. scene
Utan sitjeplassar: 290 

Informasjon om tinging finn du her