Stad og vigslar

 

Kommunestyret har bestemt at dei som kan gjennomføre ein borgarleg vigsel i vår kommune er:

  • Ordførar Jon Rikard Kleven
  • Varaordførar Tone Edland
  • Anders Sandvik

Kommunestyresalen i kommunehuset i Åmot er kommunens vigselsrom.
Andre stadar kan avtalast særskilt med vigslaren.

Godkjenning

For å gifte deg må du få godkjenning frå Folkeregisteret. Skjema og informasjon om prosessen finn du her

Pris

For kommunens eigne innbyggjarar er tilbodet gratis.

For par som ikkje er heimehøyrande i Vinje vil det koste kr 3.500,- på kvardagar og kr 5.000,- på helge- og heilagdagar.

Dersom det er ynskjeleg å leggje seremonien til eit tidspunkt eller ein stad som krev meir tid av den kommunale vigslaren, må de rekne med å dekkje tilleggskostnadar sjølve.