Stad og vigslar

Kommunestyret har bestemt at dei som kan gjennomføre ein borgarleg vigsel i vår kommune er:

  • Ordførar Jon Rikard Kleven
  • Varaordførar Tone Edland
  • Anders Sandvik
  • Margit Elise Karlsen

Ikkje ta kontakt med vigslar direkte for å avtale vigsel. 

Kommunestyresalen i kommunehuset i Åmot er kommunens vigselsrom.
Andre stadar kan avtalast særskilt med vigslaren.

Godkjenning

For å gifte deg må du få godkjenning frå Folkeregisteret. 
Lenke til skjema og informasjon om prosessen finn du her

Pris

For kommunens eigne innbyggjarar er tilbodet gratis.

For par som ikkje er heimehøyrande i Vinje vil det koste kr 3 500 på kvardagar og kr 5 000  på helge- og heilagdagar.

Dersom det er ynskjeleg å leggje seremonien til eit tidspunkt eller ein stad som krev meir tid av den kommunale vigslaren, må de rekne med å dekkje tilleggskostnadar sjølve.