Når søknad om heimetenester er innvilga, er denne tenesta gratis.

I Vinje kommune er heimetenesta delt inn i tre soner.