Kommunen tek ein eigenandel for denne type praktisk hjelp etter vedtekne betalingssatsar. Treng du praktisk bistand inntil to timar per månad, betalar du per time. Treng du meir enn to timar i månaden, betalar du abonnementspris basert på husstanden si samla inntekt.

Du søkjer om praktisk bistand på skjema, link til søknadsskjema finn du her.