Kommunen tek ein eigenandel for denne type praktisk hjelp etter vedtekne betalingssatsar. Treng du praktisk bistand inn til to timar pr. månad, betaler du pr. time. Treng du meir enn to timar i månaden, betaler du ein abonnementspris basert på husstanden si samla inntekt.