Brenning utanom dette tidsrommet skal godkjennast av brannvesenet ved leiar beredskap eller brannvakta i Vinje. 
Meir informasjon om brannvern finn du her
Kontaktinformasjon til Vest Telemark Brannvesen finn du her

Brenning av flis, bygningsmateriale og anna søppel er forbode jf. forureiningslova.

St. Hans bål:

  • Søknad til leiar beredskap eller brannvakta i Vinje.
  • Det må ligge føre løyve frå grunneigar.
  • All bålbrenning skjer på eige ansvar.

Utgifter brannvesenet måtte få på grunn av utrykking til bålbrann, kan bli krevd dekt av bålbrennar.