Me ynskjer at nærværstrening skal bli ein integrert del av oppveksten til barn i Vinje. Alle barnehagane i kommunen deltek i prosjektet, der 4-5 åringane skal ha systematisk nærværstrening og dei tilsette skal få kompetanse til å drive med nærværstrening. Me ynskjer også å føre dette vidare til skulen.

Gjennom systematisk nærværstrening i barnehage og skule ynskjer me at barn:

 • får eit fast pusterom i kvardagen
 • får roe ned og kvile
 • får styrka sjølvkjensla
 • får auka empati og evne til å forstå andre
 • får evne til å setje sunne grenser og meistre eige liv
 • blir godt rusta til å takle motgang og stress

Dei praktiske øvingane er retta mot barn, med tanke på språk og innhald. Ei økt kan vare i alt frå 5-20 minutt, og vert tilpassa etter kva barna treng og er klare for der og då. Øvingane ber preg av leik og fantasi, og ein er oppteken av å ha fokus på pust, kropp og hjartet.

Døme på øvingar er:

 • Spagettitesten
 • Pusteheisen
 • Fantasireise i kroppen
 • Roleg og merksam som ein frosk
 • Vennleg berøring (massasje)
 • Barneyoga:
 • Pusteøvingar: ballong og kaninpust
 • Yogaeventyr med pustetoget

Prosjektet har eigen facebookside, sida finn du her. Lik sida og få med deg kva som skjer i prosjektet.