Månad Datoar Skuledagar
August Skulestart: Måndag 17. august
Planleggingsdagar skule :12.13. og 14.aug.
Planleggingsdagar barnehage og SFO: 13. og 14.aug.
11
September   22
Oktober Haustferie veke 41 (05. oktober - 09. oktober) 17
November

Felles planleggingsdag i Vest-Telemark, skule, barnehage og SFO:
Fredag 6. november

20
Desember Siste skuledag før jol: tysdag 22. desemeber 16
Januar Fyrste skuledag etter nyttår: Tysdag 5. januar.
Planleggingsdag skule og SFO: måndag 4.januar
19
Februar Vinterferie veke 8 (22. - 26. februar) 19
Mars Påskeferie måndag 29. mars – måndag 5. april 20
April

Påskeferie måndag 5. april (2. påskedag)

Planleggingsdag barnehage 6.april

19
Mai Offentlege fridagar: Kr. himmelfartsdag torsdag 13. mai, måndag 17. mai og 2. pinsedag 24. mai
Planleggingsdag skule, barnehage og SFO fredag 14. mai
17
Juni Siste skuledag: Fredag 18. juni

14

Sum   190