Høyrselkontakt i Vinje

Høyrselkontakt i Vinje kommune er Bjørn Midtbø.

Høyrselskontakten kan bistå med å

  • bestille time hjå audiograf
  • generell bruk og stell av høyreapparat
  • søke om tekniske hjelpemiddel
  • skaffe nytt høyreapparat for tidlegare brukarar
  • sende inn høyreapparat til reparasjon

Dersom du ikkje har høyreapparat frå før kan du kontakte legekontor for bestilling av legetime for å sjekke høyrselen. Fastlegen rekvirerar time hjå audiograf. Du avgjer sjølv om du vil ha time i Vinje hjå ambulerande audiograf eller om du vil ha time ved ein poliklinikk. 

Sjukehuset Telemark og Vest-Telemark kommunane har ei ordning med ambulerande audiograf ein til to dagar i månaden. Desse dagane varierar - dei er ikkje faste.
Dei som har forflyttingsvanskar, høg alder eller er sjuke blir prioritert. Audiografen nyttar lokala ved helse- og omsorgsentra.

Det er mogleg å få
• rettleiing til bruk og stell av høyreapparat
• søking av tekniske hjelpemiddel
• audiogram, avtrykk til propp samt tilpassing og oppfylging av høyreapparat
• nytt høyreapparat for tidlegare brukarar

Det er eigenandel etter Sykehuset Telemark sine takstar for brukarar som ikkje har frikort eller bur på institusjon.

Ta kontakt med høyrselkontakt for timeavtale med audiograf.

Du kan lesa meir på Helsenorge sine sider her.