Fondsoversikten tek høgde for alle vedtak som er fatta, og er oppdatert etter kommunestyremøtet 14.05.2024. Budsjettet er berre bindande for det fyrste året i økonomiplanperioden, men vedteken økonomiplan ligg til grunn for åra etter 2024.