Flytte til Vinje - kampanje

Kommunen ynskjer å motivere studentar til å melde flytting til Vinje kommune, slik at me kan gje studentane enda betre servicetilbod og tenester under heile studietida. 
Kvart år vil det vera ein kampanjeperioden i tidsrommet 1. august – 1. november.

Studentar som melder flytting til Vinje i kampanjeperioden får anten eit gåvekort til kjøp av sykkel og hjelm på kr 7 000 eller eit tilskot til kjøp av pc til bruk i utdanninga på kr 7 000.

Kriterier for å få tilskot

 • Du må vere student og kunne legge fram gyldig studentbevis.
 • Du må ha meldt flytting frå ein annan kommune til Vinje kommune etter 1. august det aktuelle året, og må kunne legge fram flyttemelding frå Skatteetaten om ny adresse i Vinje kommune.
 • Du forpliktar deg til å ha bustadadresse i Vinje kommune under heile studietida.
 • Registreringsfrist: 1. november det aktuelle året.

Dette får du når du melder flytting til Vinje

 • Stemmerett i Vinje, slik at du kan påverke politikken.
 • Betre kommunale tenester ved at kommunen får økte økonomiske rammer per nye innbyggjar.
 • Gåvekort til kjøp av sykkel og hjelm til ein verdi av kr. 7 000.

Slik melder du flytting

 • Gå inn og registrer flytting via nettsidene til Skatteetaten.
 • Etter omlag ei veke vil du motta brev frå Skatteetaten om at di nye adresse er registrert.
 • Fyll ut registreringsskjema og send denne, sammen med stadfesting på flytting og gyldig studentbevis til postmottak@vinje.kommune.no
 • Du vil innen fire veker motta ei stadfesting av di registrering og samstundes eit gåvekort på sykkel og hjelm.

Registreringsskjema

 

Studentmeldinga

Studentmeldinga 2018 - 2021 er ein plan for utvikling av Rauland som studiestad og Vinje som vertskommune. Den vart vedteke av Vinje kommunestyre i sak 18/56, 28. juni 2018.