Ved avmelding i kulturskulen kan du gjere dette i Speedadmin eller ved å sende e-post til kulturskulerektor Stine Ljostad 

Avmeldingsfrist i kulturskulen er 1. desember for vårsemesteret, og 1. juni for haustsemesteret.
Ved avmelding etter desse datoane må eleven betale semesteravgift for kommande semester.