Om du på grunn av sjukdom eller uføre er hindra frå å møte i vallokalet eller førehandsrøystelokalet, kan du søkje om å få røyste heime. 


Ynskjer du å røyste heime? 
Då kan du enten sende beskjed til Valstyret i Vinje kommmune, Vinjevegen 192, 3890 Vinje eller send e-post til postmottak@vinje.kommune.no eller du kan ringe oss på telefon 35 06 23 00.

Frist

Søknad om ambulerande røysting må koma inn til valstyret innan torsdag 7. september kl. 14.00.