Vinjevegen 186, 3890 Vinje

Multimediarom
Her er og utstyr for videokonferanse.
Plassar: 14 sitteplassar + 20 ekstra stolar.
Nykel hentast på Tenestetorget

Trevet
Blir brukt til møte, konfirmasjonar, barnedåp, m.m. 

Bord: 23 plassar med høve til fleire. 
Sofagrupper: 19 plassar
Plassar: 42 stk
Nykel må hentast på Tenestetorget

Kjøken
Leiger du trevet, kan du og bruke kjøkenet.
Kjøkenet har litt bestikk, men har lite utstyr til matlaging. 
Dukar må du ha med sjølv.

Informasjon om leige av lokale finn du her