Adresse: Vinjevegen 186, 3890 Vinje.

Multimediarom:
Her er og utstyr for videokonferanse.
Plassar: 14 sitteplassar + 20 ekstra stolar.
Nykel hentast på Tenestetorget.

Trevet:
Blir brukt til møte, konfirmasjonar, barnedåp, og liknande.

Bord: 23 plassar med høve til fleire. 
Sofagrupper: 19 plassar.
Plassar: 42 stk.
Nykel må hentast på Tenestetorget.

Kjøken
Leiger du trevet, kan du og bruke kjøkenet.
Kjøkenet har litt bestikk, men har lite utstyr til matlaging. 
Dukar må du ha med sjølv.

Informasjon om leige av lokale finn du her