Framlegg til utbyggingsavtale for Haukelifjell skisenter er lagt ut til offentleg ettersyn i medhald av pbl § 17 – 4. Framlegg til utbyggingsavtale blei lagt ut til offentleg ettersyn også tidlegare i september. Det er eit revidert framlegg som no blir lagt ut. I perioden for offentleg ettersyn kan alle koma med merknader. Høyringsfrist: 1.november 2020.

Sjå utbyggingsavtala her