Nyby er eit samarbeidsnettverk for oppgåvedeling og kommunikasjon. I Vinje kommune ynskjer me no å gjera det enklare og meir fleksibelt å vera frivillig! Kommunen og frivilligsentralen har difor valt å ta i bruk Nyby – ein app som gjer det lettare å koble frivillige med dei som har behov for hjelp. 

I Vinje har me starta opp med samarbeid innanfor heimetenestene/sjukeheimane og integreringstenesta.

Du er velkomen til å vera med som frivillig. 

Klikk på lenkene under for å lese meir, og for å registrere deg: