Kva søkjar må gjera

Du må søkje om seksjonering/reseksjonering på eige skjema fastsett av departementet. Du finn skjema lenger ned på sida.

Kva gjer kommunen

  • Søknaden din vert handsama i kommunen.
  • Har søknaden manglar eller blir av ein eller annan grunn avslegen, vil du bli varsla om dette.
  • Blir søknaden din godkjend, vil du og andre aktuelle partar bli varsla om det.
  • Kommunen registrerar seksjoneringa i matrikkelen og sender til tinglysing når klagefristen på vedtak om godkjent seksjonering er ute.
  • Etter at saka er tinglyst sender me tinglyste dokument og matrikkelbrev som inneheld oppdaterte opplysningar om din eigedom til deg.

Kostnader

Vinje kommune sitt gebyrregulativ for seksjonering
Gebyr

I tillegg kjem gebyr fot tinglysing
Tinglysingsgebyr