For å kunne nytte styrketreningsrommet må du kjøpe sesongkort eller månadskort og i tillegg reservere tid.
Du kan nytte deg av begge treningsromma, men treng forskjellige nykelkort.

Aldersgrense for å trene på eige hand i styrkerommet er 16 år. Er du mellom 13-16 år må du ha med deg føresett over 18 år.

Sesongkort må du betale via vinjenett.no, eller inn på bankkonto 2717 07 00037. 
Reservasjon av tid gjer du også inne på vinjenett.no
Alle som skal trene må reservere tid!

Nykelkort
Det er eigne nykelkort til styrkeromma. Korta får du av vaktmeistar ved å vise fram kvittering for å ha betalt.

Nykelkortet kostar 100 kr. Dette er eit eingongsgebyr, men mistar du kortet må du betale for nytt.