Aktivitetar 2021

Endeleg er det klart for dei populære ferieaktivitetane igjen! Regjeringa har opna for at barn/ungdom under 20 år kan vera med på aktivitetar, for å «normalisere tilstanden» så mykje som mogleg. Men dagens situasjon gjer også til at det plutseleg kan bli endringar, så me oppdaterar alle påmelde fortløpande.

Grunna den pågåande pandemien, vil me fokusere på å halde aktivitetane lokalt. Vinje kommune har mykje å by på, og mange tilbod er enno uprøvd!

Påskeferien - veke 13

Me vil starte påskeferien med ein tur med Haukeli Husky. Det blir ein halvdagstur. Me reiser ut frå Tjønndalen kl 09:30 om morgonen, tilbake ca kl 13.00. Maks kapasitet her er 8 ungdomar – fyrstemann til mølla.
 
Aktivitetane Vinje kommune legg opp til, gjeld for aldersgruppa f.o.m 8.klasse og opp til 19 år.
 
Me minner om vanlege smittevernreglar; hald avstand, god handhygiene, og hald deg heime dersom du har luftvegssymptom/er sjuk. Minner også om at ungdomane skal bruke munnbind under transport.
 
Frist for påmelding er 26.mars 2021