Aktivitetar for 2023

I år vil det bli varierte aktivitetar gjennom sommaren. 
Me startar i veke 25 med å få besøk av ein gatekunstnar. Då vil me opphalde oss i Åmot heile veka. Det vil bli både grafitti, men også andre aktivitetar i nærområdet (her kan det vere lurt med uvande klede). 

I veke 27 vil det vere ei friluftsveke der me håpar å få til ein overnattingstur i det fri. Me vil også besøke fiskefestivalen i Haukeli (Me oppfordrar familiar til å delta på fiskefestivalen også, då dette er eit arrangement for alle).

I veke 32 vil det også vere aktivitetar gjennom heile veka.
Program for denne veka vil kome etter kvart. 

I dei resterande vekene vil det vere enkelte dagar med opplegg. 
Dato for desse dagane vil også kome etter kvart. 

Me håpar elevane vil vere med på ein litt annleis sommarfeire saman med flott ungdom frå heile Vinje!
Sommarskulen gjeld for 5.-10.klasse. Dersom du skal starte i 5.klasse til hausten, kan du delta på sommarskulen frå fellesferien veke 29.

Påmelding opnar 9. juni på vinjenett.no