Aktivitetar 2021

Endeleg er det klart for dei populære ferieaktivitetane igjen! Regjeringa har opna for at barn/ungdom under 20 år kan vera med på aktivitetar, for å «normalisere tilstanden» så mykje som mogleg. Men dagens situasjon gjer også til at det plutseleg kan bli endringar, så me oppdaterar alle påmelde fortløpande.

Grunna den pågåande pandemien, vil me fokusere på å halde aktivitetane lokalt. Vinje kommune har mykje å by på, og mange tilbod er enno uprøvd!

Vinterferien - veke 8

I vinterferien reiser me til Øyfjell, der me prøvar oss på fatbikes gjennom vinterkledd skogslandskap! Det blir også høve for aking. Maks kapasitet her er 15 ungdomar – fyrstemann til mølla.

Aktivitetane Vinje kommune legg opp til, gjeld for aldersgruppa f.o.m 8.klasse og opp til 19 år.

Me minner om vanlege smittevernreglar; hald avstand, god handhygiene, og hald deg heime dersom du har luftvegssymptom/er sjuk.

Frist for påmelding er 18. februar 2021