Driften av skiløyper skjer i regi av private lag og foreningar og turistnæringa. 
Vinje kommune er i større eller mindre grad involvert gjennom desse aktørane.

Lenke til skisporet.no for detaljert informasjon om skiløyper