Driften av skiløyper skjer i regi av private lag og foreningar og turistnæringa. Vinje kommune er i større eller mindre grad involvert gjennom desse aktørane.

For detaljert informasjon om skiløyper i området viser me til skisporet.no