Vinje kommune er tilknytt Styrevervregisteret til KS. Styrevervregisteret gjev oversikt over alle verv og økonomiske interesser personar i kommunal sektor har.

Det er frivillig om den enkelte kommune, fylkeskommune eller kommunalt eigde selskap vil knyte seg til Styrevervregister, det er og frivillig om den enkelte personen i kommunen, fylkeskommunen eller kommunalt eigd selskap ynskjer å la verv og økonomiske interesser om seg sjølv bli registrert.

Opplysningane i Styrevervreigsteret er publisert her