Kva er Civis?

  • Civis er ein gratis app som du kan laste ned på mobiltelefon eller nettbrett  
  • Last ned appen i App Store eller Google Play, eller scan QR-koden i bildet under
  • Du brukar appen for å motta informasjon frå Vinje kommune
  • Du vel sjølv kva for kategoriar du ynskjer å få informasjon om, det kan til dømes vera “Barn og familie”, “Beredskap og krisevarsling” og “Vinje kommune informerer”
  • Du kan velje å få informasjon frå fleire kommunar, noko som kan vera aktuelt om du til dømes har hytte eller familie i ein annan kommune

Treng du hjelp til å laste ned Civis?

Du kan bruke rettleiinga under når du skal laste ned Civis. Den viser deg korleis du lastar ned appen, og forklarar korleis du kan bruke Civis. 

Slik lastar du ned og brukar Civis -trinn for trinn  

Du kan også ringe, eller koma innom på Tenestetorget om du treng hjelp med Civis. 

Last ned med QR-kode

Bilde med QR kode, utan last ned
Bilde med QR kode