Fokusgruppa til kommunespsykologen er barn og unge inntil 25 år, i tillegg til mødre under svangerskapet og i barseltida. 
I samband med dette arbeider kommunepsykologen saman med skulehelsetenesta og jordmortenesta.

Brukar blir vist til kommunespykologen primært via skulehelsetenestene, fastlege eller jordmor, i tillegg til tildelingskontoret for ungdommar mellom 18-25 år.