Lag i Vinje kommune trenar gratis i idrettshallen. 
Tinging av fast treningstid for eit år om gangen. Utlysning med søknadsfrist kvar vår.
Fast bruk av hallen fylgjer skuleåret og aktivitet i regi av idrettslaga har fyrsterett på bruken.
Skulen disponerar hallen på dagtid i skuletida.

Storleik: 44m x 22m
Oppmerkt til: Handball, 1 stor basketballbane + 2 små, 3 volleyballbanar, 3 badmintonbanar. 
Tribune
Ein skiljevegg og ein nettvegg
Garderobar: 1 dame og 1 herre

Klatrevegg
Spinningrom

Hallen kan leigast ut til andre utanom dei faste treningstidane. 
Det må sendast inn på søknadsskjema for leige av lokale. 
Meir informasjon om tinging her