Ingen av symjehallane har kortautomat. Du kan betale med kontantar eller vipps. 

Sesong- og årskort må du betale med vipps eller via bankkonto 2717 07 00037. Merk med namn og sesong. Det er felles kort for dei tre symjehallane. 

Symjehallane er stengde om sommaren.