Faste aktivitetar

Vi Fritid er ei nettside som synleggjer mange av dei faste aktivitetstilboda i Vinje. 
Oversikten finn du her

Lag og organisasjonar

Vinje har eit vidt spekter av lag og organisasjonar.
Ta kontakt med ein av leiarane for meir informasjon om kva dei forskjellige driv med, og om dette kan vera noko for deg!
Oversikten finn du her

Vinje frivilligsentral

Vinje frivilligsentral er eit kontaktpunkt og bindeledd mellom dei som ynskjer å yte, og dei som ynskjer å ta imot frivillig innsats.
For meir informasjon sjå her

Friskliv og meistring

Friskliv og meistring har tilbod til alle innbyggjarane i kommunen, der me legg særleg vekt på førebyggjing som helsefremjande tiltak.

For meir informasjon sjå her 

Kulturarrangement

Du finn oversikt over arrangement og aktivitetar i Vinje, og i Vest-Telemark i aktivitetskalenderen “Kva skjer”. 

Les meir på vest-telemark.no her