Dette kan ruskonsulenten hjelpe deg med:

  • Bistå deg som pårørande, eller deg som har utfordringar knytt til rus med samtaler, råd og rettleiing.
  • Henvisning til rusbehandling hos spesialisttenesta.
  • Koordinere tenestene når det er fleire instansar involvert og kan vera eit bindeledd mellom fastlege, NAV, bustadkonsulent og sjukehus.

Du treng ikkje ha eit alvorleg og omfattande rusproblem for å kontakte ruskonsulenten, og du treng ikkje henvisning.