Edland brannstasjoni brannbilen
Edland samfunnshus (skulen)i foajeen på Storeguthallen
Edland legekontori behandlingsrommet
Nordheimstunetved inngangspartiet
Rauland brannstasjoni brannbilen
Rauland omsorgssenterved inngangspartiet
Raulandshallen (skulen)i gangen ved spinningrom 2 høgda
Rauland legekontorpå skadestoga
Vinjehusetved bassengluka, vert flytta om det er arrangement i festsalen
Vinje kommunehusi gangen ved personalkantina, 3 høgda
Vinje sjukeheimved inngang E, i peisestoga
Øyfjell grendehus (skulen)i gangen på grendehuset
Åmot brannstasjoni brannbilen
Åmot legekontorpå skadestoga
Åmot skuleved personalinngangen