Næringstreff

Kommunen inviterer til ope møte ein gong i kvartalet, der næringspolitikk og næringsutvikling er tema. Ordførar og næringssjef tar del. Her set me viktige saker på agendaen, og inviterer deltakarene til å stille spørsmål og komme med innspel. 

Næringslag

Næringslivet i Haukeli, Rauland og Åmot har kvart sitt næringslag. Kommunen er representert i styremøta til næringslaga. I tabellen nedanfor finn du kontaktinformasjon til næringslaga.

Haukeli Næringslag
Torbjørn Haugane
95 27 53 62
haukelinaringslag@gmail.com
Sentrumsgruppa Rauland Turist
Oddmund Skeie
95 21 12 30
info@visitrauland.com
Vinje næringslag
Elin H. Hommo
90 95 64 84
post@grovencamping.no

Vest-Telemark Næringsforum

Vest-Telemark Næringsforum er ein møteplass for å fremje kompetanse og nettverksbygging mellom verksemder i Vest-Telemark. Les meir her

Gründernettverket

Gründernettverket er eit tilbod til oppstartsverksemder, verksemder i vekst og leiarar i små verksemder i heile fylket, finansiert av fylkeskommunen. 
Lenke til grundernettverket.no for meir informasjon finn du her

Klimanettverket i Vestfold og Telemark

Nettverk der verksemder, kommunar og akademia kjem saman for å lære av kvarandre, få praktisk kunnskap og bli inspirert til å gjere berekraftige endringar i eigen drift og investering. Les meir her