Ingen av symjehallane har kortautomat. Du kan betale med kontantar eller vipps. 

Sesong- og årskort må du betale med vipps eller via bankkonto 2717 07 00037. Merk med namn og sesong. Det er felles kort for alle dei tre symjehallane. 

Symjehallane er stengde om sommaren.