• 25 meters basseng m/stupepallar. 
    5 symjebanar
  • 1,8 meter på det djupaste
  • Barnebasseng
  • Badstoge
  • Små boksar til verdisaker
  • Temperatur: 

Ca. 33 grader på måndag, på grunn av varmebading.
Blir gradvis kaldare utover veka, ned til ca. 28 grader på torsdag. Fredag blir varmen skrudd på og det fører til ca. 30 grader på laurdag.

Barnebassenget svingar mellom 30-33 grader.

Ingen av symjehallane har kortautomat. 
Du kan betale med kontantar eller vipps. 
Du skal helst tinge og kjøpe billett på førehand på vinjenett.no

Sesong- og årskort må du betale via vinjenett.no, vipps eller på bankkonto 2717 07  00037. Merk med namn og sesong. Vippsnr. finn du saman med prisar. 
Det er felles kort for alle dei tre symjehallane.