Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Velkomen til nye nettsider:

For å kunne sjå og nytte desse sidene best mogleg anbefalar me at du brukar til dømes Chrome, Firefox eller Edge som nettlesar. 

Kulturskulen

Kulturskulen er eit kommunalt tilbod til barn og unge som ynskjer opplæring i musikk og andre kunst- og kulturuttrykk. Undervisninga føregår i lokala til skulen og samfunnshusa.

Kulturskulen har eigne fagplanar og vedtekter som er politisk vedtekne, og fylgjer skuleruta.

kulturskule band